Bert-Jan Ruissen: ‘Overheveling GLB-steun is onverstandig en oneerlijk’

Het aangenomen voorstel van de Tweede Kamer om 30 procent van de gelden voor de GLB-inkomenssteun stapsgewijs over te hevelen naar het vergroeningsbudget stuit bij Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) op onbegrip. ‘De eisen voor inkomenssteun worden al aangescherpt en dan verlaagt Nederland ook nog de toeslag.’

Bert%2DJan+Ruissen%3A+%E2%80%98Overheveling+GLB%2Dsteun+is+onverstandig+en+oneerlijk%E2%80%99
© Europese Unie 2021

Als onderhandelaar van de ECR Fractie in het Europees Parlement, waar de SGP deel vanuit maakt, was Ruissen nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB).


Vanuit Brussel kijkt Ruissen met gefronste wenkbrauwen naar het besluit van de Tweede Kamer om op voorstel van D66 stapsgewijs 30 procent van het budget voor inkomenssteun uit de eerste GLB-pijler over te hevelen naar de tweede pijler voor plattelandsontwikkeling en vergroening. Met steun van VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Volt en Fractie De Haan haalde de motie deze week een grote meerderheid van 107 stemmen.

'Dit is onverstandig en oneerlijk want het neemt een hap uit de inkomenondersteuning. Het lijkt wel of de coalitiepartijen nog in het verleden leven. De inkomenssteun is geen pot met geld waar boeren niks voor hoeven te doen’, zegt Ruissen die stelt dat de voorwaarden, de zogeheten conditionaliteit, die het GLB aan inkomenssteun koppelt al ‘substantieel’ zijn.

‘Boeren en tuinders moeten straks al aan aangescherpte vergroeningseisen voldoen om überhaupt voor de basispremie in aanmerking te komen. Dat betekent dus dat ze meer kosten maken voor een toeslag die straks lager uitvalt. Het verdienvermogen van Nederlandse boeren wordt hiermee ernstig geschaad', aldus de Europarlementariër.


Besluit contraproductief

Ruissen vreest dat met name akkerbouwers zich achter de oren zullen krabben voordat ze besluiten weer mee te doen met het GLB. ‘Ik voorzie dat het voor diverse boeren en tuinders niet meer interessant is. De baten wegen voor hen niet meer op tegen de lasten. Ze zijn dan ook verlost van allerlei eisen die het GLB stelt. En dan pakt dit besluit contraproductief uit, want dan bereikt Nederland de vergroeningsdoelen niet.

De stapsgewijze invoering van de overheveling kan de pijn 'enigszins verzachten', maar het blijft voor boeren een 'bittere pil', zegt Ruissen. ‘Ik begrijp niet dat VVD en CDA zich zo gedwee mee laten slepen met dit voorstel van D66. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst.’

Aanstaande dinsdag stemt het Europees Parlement zeer waarschijnlijk in met het nieuwe GLB. Het beleid voor de jaren 2023 -2027 bevat aanzienlijke hervormingen ten aanzien van vergroening en Nationaal Strategische Plannen (NSP) waarmee lidstaten middels ecoregelingen prioriteit kunnen geven aan nationale doelen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 12°
  40 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
Meer weer