Minister wil aanscherpingsproces toelatingsbeleid versnellen

Landbouwminister Carola Schouten wil het aanscherpingsproces voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen versnellen. Dat beleid beoordeelt de risico's met betrekking tot neurologische aandoeningen.

Minister+wil+aanscherpingsproces+toelatingsbeleid+versnellen
© Nieuwe Oogst

De bewindsvrouw reageert donderdag in een brief aan de Tweede Kamer op het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat gaat over het aanscherpen van de eisen voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Het RIVM deed onderzoek naar de vraag of het huidige toelatingsbeleid voldoende informatie geeft of gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor het zenuwstelsel.


RIVM concludeert dat eerder buitenlands onderzoek op een plausibel verband wijst tussen chemische stoffen in onder meer gewasbeschermingsmiddelen en mensen die ziektes als parkinson kregen. Dat onderzoek is echter te beperkt om een oorzakelijk verband te kunnen aantonen, stelt het rijksinstituut. Ook andere factoren kunnen meespelen, zoals leefstijl en chemische stoffen die inmiddels wel verboden zijn.


Begrip voor zorgen

In haar brief schrijft Schouten dat zij de zorgen van mensen over gewasbeschermingsmiddelen en risico's op neurologische aandoeningen goed begrijpt. Zij pleit er daarom al enige tijd in Europa voor om bij de goedkeuring van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen de beoordelingscriteria voor neurologische aandoeningen te herzien en aan te scherpen.

Om dat pleidooi te versterken, heeft het ministerie van LNV het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen in de datavereisten in verband met de goedkeuringsprocedure in relatie tot neurologische aandoeningen. Het RIVM adviseert onder meer een internationale expertgroep in te stellen die aan de slag gaat met het verbeterproces. De minister neemt deze aanbevelingen van het RIVM over.

De internationale insteek ligt voor de hand, omdat Nederland niet als enige lidstaat de toelatingsprocedures kan aanpassen. De Europese goedkeuringsprocedure baseert zich op internationale testrichtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).


Aanpassing testrichtlijnen

Verbeteren van de datavereisten in verband met de goedkeuringsprocedure vereist aanpassing van die testrichtlijnen. Om die reden hebben Schouten en haar ambtenaren vrijwel direct met de Europese Commissie gesproken over het RIVM-rapport. De inzet van LNV is om als Europese Unie gezamenlijk in Oeso-verband te pleiten voor aanpassing van de testrichtlijnen.

Deze voorgestelde aanpassingen zullen tijd kosten. Daarom heeft de minister het RIVM gevraagd hoe dit proces versneld kan worden en wat voor stappen LNV daarnaast al op zo'n kort mogelijke termijn moet zetten. Het RIVM komt binnen twee weken met advies wat op korte termijn moet gebeuren om het verbeterproces voor de beoordeling van middelen te versnellen.


Handelingsopties

Schouten stelt verder dat ze het RIVM zal vragen om in afstemming met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te kijken naar mogelijke handelingsopties voor de korte termijn. Te denken valt dan aan maatregelen voor het verlagen van de blootstelling bij toepassers van de gewasbeschermingsmiddelen. Hierover zal LNV de Kamer begin 2022 verder informeren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer