Krimp veestapel kan voor mesttekort in 2030 zorgen

Als een nieuw kabinet de verschillende vastgestelde en voorgenomen beleidsplannen gaat uitvoeren, is er in 2030 misschien geen mestoverschot meer, maar juist een tekort. Dat stelt het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

Krimp+veestapel+kan+voor+mesttekort+in+2030+zorgen
© Twan Wiermans

Het centrum voorziet eerst een tekort aan stikstof uit dierlijke mest. Op termijn kan er ook sprake zijn van een tekort aan fosfaat. Een en ander hangt uiteraard af van welke beleidsbeslissingen een nieuwe regering gaat nemen.

Het NCM heeft een analyse voor de mestbalans gemaakt van de Structurele aanpak stikstofreductie en natuurversterking zoals die in april 2020 door landbouwminister Carola Schouten is aangekondigd.


Planbureau voor de Leefomgeving

Daarnaast is gekeken naar twee denkbare beleidspakketten die onlangs werden geanalyseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Beide pakketten maken gebruik van eventuele maatregelen om de veestapel met een derde te laten krimpen.


Door de maatregelen uit de structurele aanpak stikstof zal het overschot aan stikstof uit dierlijke mest in 2030 met 6 miljoen kilo zijn afgenomen tot 35 miljoen kilo. Het fosfaatoverschot zal met 5 miljoen kilo dalen tot 19 miljoen kilo fosfaat.


Twee varianten

De beleidspakketten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan uit van opkoopregelingen om de veestapel met een derde te laten krimpen. Variant A is een integraal pakket gericht op stikstofreductie en op de extensivering van de landbouw rond Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden. Variant B is vooral gericht op stikstofreductie.

Bij variant A is volgens het NCM het mestoverschot nagenoeg verdwenen. Er blijft een klein fosfaatoverschot en er ontstaat een klein tekort aan stikstof uit dierlijke mest. In dit scenario wordt alle mest van de niet-grondgebonden veehouderij verplicht verwerkt.

In variant B ontstaat er op landelijk niveau voor zowel stikstof als fosfaat een groot nutriëntentekort voor de bemesting van de gewassen. Dit komt door een forse krimp van de melkvee-, varkens- en pluimveestapel.


Mestverwerking blijft

Ondanks de afname van het mestoverschot blijft mestverwerking belangrijk, stelt het NCM. Maar waar de huidige mestverwerking zich vooral richt op de export van het mestoverschot, zal mestverwerking in de toekomst vooral zijn gericht op het produceren van hoogwaardige meststoffen met een betere benutting en minder verliezen van nutriënten, energie- en materialenwinning uit mest.

Downloads
Mestbalans in 2030

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer