Raad van State beslecht geschil De Ronde Venen over veehouderijen

Feitelijk bestaat er geen verschil van opvatting tussen gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht over de vestiging van intensieve veehouderijen in het buitengebied. Maar een ongelukkig geformuleerde regeling in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied joeg de provincie wel op de kast.

Raad+van+State+beslecht+geschil+De+Ronde+Venen+over+veehouderijen
© APA

Het provinciebestuur maakte met een zogeheten reactieve aanwijzing die omstreden regeling ongedaan. En dat leidde weer tot een rechtszaak bij de Raad van State, omdat de gemeente die ingreep van de provincie niet nodig vond.

De Raad van State heeft nu beslist dat die ingreep wel nodig was, ondanks de goede bedoelingen van gemeente De Ronde Venen . De kemphanen hebben intussen overeenstemming bereikt over een juiste formulering van de regeling. Als die regeling nu nog officieel wordt vastgehecht aan het bestemmingsplan, dan is daarmee de kous af en is de juridische 'rommel' opgeruimd.


Grondgebondenheid

Volgens de provinciale ruimtelijke verordening is het niet toegestaan om in gemeentelijke bestemmingsplannen ruimte te geven voor het omzetten van een grondgebonden agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij. 'Dat is tussen partijen niet in geschil', oordeelt de Raad van State. De provincie blokkeert de vestiging van intensieve veehouderijen, omdat die het ongewenst vindt in dit veenweidegebied. Daar is de gemeente het mee eens.

In de provinciale verordening ligt daarom vast dat het moet gaan om grondgebonden agrarische bedrijven. Intensieve veehouderijen worden door de provincie gezien als niet-grondgebonden. Daarbij is een norm vastgelegd om dit onderscheid te kunnen maken. Die norm gaat over de verhouding tussen het aantal gehouden dieren en het beschikbare landbouwareaal.

Er is bij veehouderijen sprake van grondgebondenheid wanneer het voor het vee benodigde ruwvoer allemaal of vrijwel allemaal afkomstig is van de bij het bedrijf behorende landbouwgrond. Bij een veebezetting van 2,5 grootvee-eenheden of minder per hectare gras en voedergewassen wordt aan deze voorwaarde voldaan, aldus de verordening.


Flexibel

Volgens de provincie mag gemeente De Ronde Venen wel in enige mate flexibel met die norm omgaan, zolang er maar geen mogelijkheid ontstaat voor de vestiging van een intensieve veehouderij. Volgens de gemeente is die angst onterecht, maar de Raad van State oordeelt dat provincie Utrecht gelijk heeft.

De norm is in dit geval losgelaten zonder dat daarvoor een andere waarborg in de plaats is gekomen. Volgens de raad wekt de omstreden planregeling de indruk dat omschakeling van een grondgebonden bedrijf naar een intensieve veehouderij is toegestaan als een veehouderij aantoont dat 'op alternatieve wijze een kwalitatieve en duurzame bijdrage levert aan het buitengebied'. Dat is niet de bedoeling van de provincie en de gemeente.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer