Provincie Overijssel in de fout bij verplaatsing agrarisch bedrijf

De Raad van State heeft provincie Overijssel teruggefloten in een zaak over subsidie voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf nabij een Natura 2000-gebied. De provincie moet nu op last van de raad een nieuw subsidiebedrag vaststellen, omdat het melkveebedrijf in Mariënheem onterecht een te laag bedrag kreeg.

Provincie+Overijssel+in+de+fout+bij+verplaatsing+agrarisch+bedrijf
© Archief

Volgens de Raad van State heeft provincie Overijssel het vertrouwensbeginsel geschonden. Dat is een opmerkelijk oordeel. De raad honoreert zelden een beroep op schending van het vertrouwensbeginsel door overheden. Meestal gaat het om toezeggingen door ambtenaren die niet bevoegd zijn om die te doen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt dan in zulke gevallen afgewezen. In dit geval ging de provincie toch echt de fout in, oordeelt de raad.

Uit een e-mailbericht van de onderhandelaar van de provincie blijkt volgens de raad duidelijk dat er een harde toezegging is gedaan voor een vergoeding van de sloopkosten van het bedrijf. De onderhandelaar geeft daarin aan dat hij navraag daarover heeft gedaan bij het provinciebestuur. De raad beschouwt het e-mailbericht daarom als een toezegging namens het provinciebestuur. Dat kon dus later niet meer besluiten om de sloopkosten toch niet te vergoeden. De provincie moet die kosten alsnog betalen.


Subsidieperiode

Verder oordeelt de raad dat de provincie ook de subsidieperiode in deze zaak opnieuw moet vaststellen. De regel is dat die periode begint op het moment van de ontvangst van de subsidieaanvraag. De periode eindigt op het moment dat de bedrijfsverplaatsing is uitgevoerd. Kosten die gemaakt zijn voor aanvang van de subsidieperiode en na afloop daarvan, worden niet vergoed. De subsidieperiode duurt volgens de Raad van State in beginsel twee jaar.

In dit geval is de provincie uitgegaan van foutieve informatie van een adviseur van het melkveebedrijf. Die maakte een datum bekend waarop de verplaatsing was afgerond. Hij veronderstelde onterecht dat de subsidieperiode eerder was gestart en dus ook eerder afliep.

De provincie handelde volgens de raad niet te goeder trouw. Die had namelijk kunnen weten dat de adviseur van het bedrijf onjuiste informatie had gegeven. Op grond van die onjuiste informatie besliste de provincie dat de subsidieperiode was afgerond, terwijl die wist dat dit niet zo was. Het melkveebedrijf liep daardoor een vergoeding van hoge kosten mis.


Natura 2000-gebied

Het bedrijf aan de Raamsweg lag op enkele honderden meters van Natura 2000-gebied Boetelerveld en op nog kortere afstand van een bufferzone die rondom dit natuurgebied is vastgesteld. De provincie kocht daarom gronden van het bedrijf, dat vervolgens verplaatste naar een locatie bij Hoogeveen in Drenthe.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer