Kabinet wacht op impactanalyse Basel IV voor agrosector

Het kabinet heeft nog geen standpunt bepaald over de nieuwe bankenrichtlijn Basel IV. De politici wachten het voorstel van de Europese Commissie af. Daar zit ook een analyse van de gevolgen van de bankenrichtlijn voor de economie en de agrarische sector bij.

Kabinet+wacht+op+impactanalyse+Basel+IV+voor+agrosector
© Dirk Hol

Dat heeft demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra laten weten in antwoord op Kamervragen. Kamerleden van de VVD maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe bankenrichtlijn omdat de eerste voortekenen zijn dat onder meer de financiering van agrarische bedrijven hierdoor duurder wordt. De Nederlandse Vereniging van Banken en LTO Nederland hadden hierover aan de bel getrokken. De minister heeft intussen met hen gesproken.


Hoekstra zegt dat de precieze gevolgen van de implementatie op de financiering van de agrosector nog niet volledig zijn in te schatten. 'Dit hangt gedeeltelijk af van de uiteindelijke vormgeving van de implementatie in de Europese regelgeving voor banken. Daarnaast spelen ook de keuzes die individuele banken maken om aan de nieuwe eisen te voldoen een rol. Net als op welke manier banken dit vervolgens doorberekenen in de financiering richting hun klanten.'


Hoekstra wil daarom eerst het voorstel van de Europese Commissie afwachten zodat een duidelijker beeld ontstaat van de gevolgen. 'Op basis van het voorstel en de impactanalyse zal het kabinet de definitieve inzet bepalen. Bij de beoordeling van het voorstel zal ook worden gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de economie, waaronder de agrarische sector.' Vervolgens zullen de onderhandelingen in de Raad van Europese ministers van Financiën plaatsvinden.

Het doel van de nieuwe eisen is om ervoor te zorgen dat banken hun risico’s voldoende afdekken. De implementatie van Basel IV draagt hieraan bij door te stimuleren dat de kapitaalvereisten beter aansluiten op de risico’s die een bank neemt. Het voorstel van Basel IV heeft gevolgen voor de kapitaalreserves die banken moeten aanhouden voor het verstrekken van leningen. Ook zouden banken risico's van het verstrekken van leningen anders moeten beoordelen.


Onderpand

In de praktijk zou dit bij financiering van agrarische bedrijven betekenen dat grond en opstallen minder zwaar mogen meetellen als onderpand bij het verstrekken van financieringen door banken. Dit zou de financiering in theorie risicovoller maken en daardoor duurder.


Hoekstra vindt het onderpand, net als de rentabiliteit, kasstroom en businesscase, een belangrijke factor die meespeelt bij de financiering van een agrarisch bedrijf. 'Het is evident dat binnen de agrarische sector onderpand, zoals grond en opstal, een belangrijke rol speelt bij de financiële positie van het bedrijf. Zeker bij de grondgebonden sectoren als akkerbouw en melkveehouderij vormen landbouwgrond maar ook opstallen een groot deel van de balanswaarde van het bedrijf.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  18° / 12°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer