LTO: gewasbeschermingsmotie gaat voorbij aan realiteit

LTO Nederland is kritisch op de gewasbeschermingsmotie die dinsdag is aangenomen in de Tweede Kamer. De motie bepleit de uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen in 2035. Dat voornemen gaat volgens LTO voorbij aan de afspraken die de sector heeft gemaakt en mist de randvoorwaarden om het doel te halen.

LTO%3A+gewasbeschermingsmotie+gaat+voorbij+aan+realiteit
© Koos van der Spek

Hoewel LTO het onderliggende doel van bijvriendelijke landbouw ondersteunt, vindt de organisatie dat de motie met de uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen in 2035 voorbijgaat aan de realiteit. 'Er liggen al lang plannen die met de sector zijn gemaakt en welke momenteel worden uitgevoerd via Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030', schrijft LTO in een reactie.


Om de afgesproken plannen te laten slagen, vraagt LTO meer aandacht voor de hierin opgenomen randvoorwaarden: de aanpak van kortetermijnknelpunten, economisch perspectief voor telers en een langjarig commitment vanuit de overheid. Zonder het voldoen aan deze randvoorwaarden heeft het stellen van doelen geen zin, vindt LTO. Met de aangenomen motie moet de Tweede Kamer dan ook met boter bij de vis komen en zich ook inzetten voor deze randvoorwaarden.


Uitvoeringsprogramma

Landbouwminister Carola Schouten ontraadde de motie. Ze wees daarbij op de vorig jaar aangenomen Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het daarbij opgestelde uitvoeringsprogramma. Partijen uit bedrijfsleven, overheid en maatschappij zetten daarmee in op weerbare gewassen en teeltsystemen, verbinding van land- en tuinbouw en natuur, en nagenoeg geen emissies en residuen op voedselgewassen.

LTO ondersteunt het programma en committeert zich aan de uitvoering ervan. Op die manier wil de sector voorkomen dat hij klem komt zitten. Enerzijds kampen boeren en tuinders met een afnemend middelenpakket en toename van milieu- en markteisen en anderzijds zien ze dat alternatieven op zich laten wachten en dat de extra kosten niet worden terugverdiend in de markt.


Perspectief voor ondernemer

LTO stelt dat boeren en tuinders de teelt van gewassen verder willen verduurzamen om zo bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Van belang is daarbij wel dat zij ook op de korte termijn handelingsperspectief houden en dat de transitie naar duurzame teeltsystemen niet ten koste gaat van het economisch perspectief van ondernemers. Uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen in 2035 miskent die randvoorwaarden en zet het voortbestaan van veel Nederlandse teelten op het spel.

Tegelijkertijd signaleert LTO een lichtpuntje: de motie stelt ook dat boeren en tuinders geholpen moeten worden bij omschakeling. LTO roept de politiek op om zich hiervoor in te zetten, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van alternatieven en verwaarding van inspanningen in de markt te stimuleren. 'Daar worden de bij en ondernemer pas echt blij van.'
Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  25 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer