LTO: urgentie en oplossingen ontbreken in miljoenennota

De miljoenennota biedt onvoldoende perspectief om de uitdagingen in de land- en tuinbouw daadwerkelijk aan te pakken. De begroting van het demissionaire kabinet mist urgentie. Dat stelt LTO Nederland in een reactie op de miljoenennota.

LTO%3A+urgentie+en+oplossingen+ontbreken+in+miljoenennota
© Thierry Schut

LTO Nederland draagt concrete oplossingen aan voor de vijf grootste opgaven, die alsnog – door een demissionair of nieuw kabinet – moeten worden begroot voor 2022. 'We missen een gevoel van urgentie in deze miljoenennota', zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Die urgentie moet er juist wel zijn, stelt Van der Tak. 'De agrarische inkomens staan onder druk en de onzekerheid onder boeren en tuinders is groot. Er komen veel eisen terecht op het boerenerf: stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en huisvesten. Ons vakmanschap bij dier- en plantgezondheid wordt bekneld. Daar hebben onze ondernemers oplossingen voor. Maar Den Haag blijft achter.'


Voldoende verdienvermogen staat aan de basis van een gezonde onderneming en is onmisbaar voor de verdere verduurzaming van de sector. Ondanks alle aandacht van de Tweede Kamer voor het onderwerp is de situatie in de agrarische sector de afgelopen jaren niet verbeterd, vindt Van der Tak.

'Ik daag het kabinet en de Kamers uit nu echt aan de slag te gaan met de voorstellen vanuit de sector en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert', aldus Van der Tak.


In een brief aan de Staten-Generaal, de Eerste en Tweede Kamer, doet LTO een aantal concrete voorstellen:
• Investeer 1 miljoen euro in pilots voor toekomstgerichte ketens om het verdienvermogen van boeren en tuinders te verbeteren.
• Voorkom verdere vertraging in stikstofdossier en begroot al in 2022 1,7 miljard euro om uit de impasse te komen, in lijn met het breed gedragen plan Duurzaam Evenwicht.
• Geef ondernemers de kans een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve aan te leggen, om schade door bijvoorbeeld extreem weer op te vangen.
• Ga aan de slag met de zorgvuldige invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score en laat boeren en tuinders bijdragen aan een gezonder eetpatroon en een volgend preventieakkoord.
• Faciliteer het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem wordt gewerkt. En gebruik het tienpunten plan Van mestbeleid naar bodembeheer in plaats van het onhaalbare, ontwrichtende en onbetaalbare zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Biedt de land- en tuinbouw vanwege de seizoensproductie een uitzonderingspositie bij het beprijzen van flexibele contracten en laat arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie voor een duur van maximaal negen maanden toe.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer