Provincie Fryslân zet vol in op tienduizend gruttobroedparen

Provincie Fryslân zet alles op alles om het aantal weidevogels de komende jaren te laten toenemen. Doel is tienduizend gruttobroedparen in 2030. Dat stellen Gedeputeerde Staten in de Nota Weidevogels die deze week is gepresenteerd.

Provincie+Frysl%C3%A2n+zet+vol+in+op+tienduizend+gruttobroedparen
© Provincie Friesland

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland is de nood hoog. 'Wij moeten er met zijn allen afgrijselijk hard aan trekken. Ik heb er vertrouwen in dat we met deze aanpak de huidige neergaande lijn kunnen omdraaien in een stijgende.' Weidevogels zijn in zijn ogen een kernonderdeel van het Friese landschap. 'En dat moeten zo blijven.'

Provinciale Staten drongen april dit jaar al aan op extra maatregelen om de negatieve spiraal te keren. Ze geven met de nota nu invulling aan die wens door het huidige beleid te verbeteren en uit te breiden. Ook komen er direct uitvoerbare en meetbare maatregelen, belooft Hoogland.


Basiszorg

Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. Allereerst is dat de provinciebrede basiszorg voor weidevogels in het landelijk gebied. Het gaat dan om de inzet en ontwikkeling van technische hulpmiddelen, zoals drones om nesten en kuikens te beschermen, het voortzetten van de vrijwillige vogelbescherming en monitoring in het landelijk gebied.

Dan is er het (agrarisch) natuurbeheer in de weidevogelkerngebieden, waaronder het verhogen van waterpeilen, de ontwikkeling van kruidenrijk grasland en de uitvoering van weidevogeldoelen binnen Natuurnetwerk Nederland.


Plusgebieden

Tenslotte wordt gewerkt aan het creëren van grote samenhangende 'weidevogelplusgebieden'. Die bestaan uit de huidige weidevogelkerngebieden, maar dan aan elkaar gekoppeld. Ze krijgen een nog sterkere focus op hogere waterpeilen, kruidenrijk grasland, beweiding, plas-dras, openheid en rust.

Overigens blijft de inzet op onder meer het beheer van roofdieren die nesten, kuikens en volwassen vogels eten, voorlichting en educatie, monitoring en onderzoek volop doorgaan, stelt provincie Fryslân.


Verbeteren leefgebieden

De komende twee jaar is voor predatiebeheer 300.000 euro extra beschikbaar. Daarnaast draagt de Europese Unie nog eens 3 miljoen euro bij voor het verbeteren van de leefgebieden en voor de weidevogelkern- en plusgebieden.

Zelf draagt provincie Fryslân jaarlijks 1,55 miljoen euro bij aan vrijwillige weidevogelbescherming, monitoring en bewustwording. Inzet is om die geldstromen ook in het nieuwe coalitieakkoord in 2024 te handhaven of te vergroten. Verder gaat de provincie nog op zoek naar meer geld uit fondsen in Brussel en Den Haag.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer