1,1 miljoen euro voor boerenlandvogels Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft vanuit Actieplan boerenlandvogels 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de leefgebieden van boerenlandvogels te verbeteren. Het gaat om vogels als de grutto, tureluur, veldleeuwerik en patrijs.

1%2C1+miljoen+euro+voor+boerenlandvogels+Zuid%2DHolland
© Ruud Ploeg

Hiervoor hebben boeren en natuurorganisaties dit voorjaar 23 voorstellen ingediend, waarvan zeventien nu uitgevoerd kunnen worden. Met het geld kunnen agrarische collectieven en natuurorganisaties op verschillende plekken in Zuid-Holland verbeteringen voor boerenlandvogels doorvoeren.

Daarbij gaat het om maatregelen als pompen op zonne-energie om weilanden in het voorjaar natter te maken, zodat de vogels er naar voedsel kunnen zoeken. Of de aanleg van stroken met kruidenrijk grasland waar jonge vogels voedsel, zoals insecten, kunnen vinden.

Ook worden maatregelen genomen om eieren en kuikens te beschermen tegen roofdieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van rasters waardoor vossen niet bij de nesten kunnen. Een andere maatregel is het terugsnoeien van bosschages langs de open weidegebieden die een uitkijkplek vormen voor roofvogels.


Inzet hard nodig

Gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) stelt dat Zuid-Holland van groot belang is voor het behoud van boerenlandvogels. 'Van alle grutto's in Nederland is 15 procent hier te vinden. Dat zijn ruim vijfduizend broedparen. Helaas dalen de aantallen broedparen ook bij ons al enkele jaren op rij.'

Daarom heeft de provincie in 2019 samen met partners Actieplan boerenlandvogels gepresenteerd. 'We hebben al de nodige maatregelen kunnen uitvoeren en willen ook de komende jaren doorgaan. Onze inzet voor boerenlandvogels blijft hard nodig.'


Concrete maatregelen

Actieplan boerenlandvogels bevat concrete maatregelen die in de periode 2019 tot en met 2027 kunnen worden uitgevoerd. Die moeten meer geschikte leefgebieden creëren, bestaande leefgebieden in kwaliteit verbeteren en daarmee het aantal weidevogels weer laten groeien.

Deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met de partners. Dat zijn de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur en de weidevogelvrijwilligers. Naast weidevogels profiteren ook andere soorten planten en dieren van de maatregelen uit het plan, bijvoorbeeld akkervogels als de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de patrijs.


Trend nog niet omgebogen

Na twee jaar is de negatieve trend in de aantallen weidevogels nog niet omgebogen, meldt de provincie. Daarom blijven de inspanningen erop gericht om de teruggang te stoppen en bij voorkeur het aantal weidevogels weer te laten stijgen. De provincie wil onder meer extra middelen vrijmaken, zodat op nog meer plekken in het beheer rekening kan worden gehouden met weidevogels.

Door aansluiting te zoeken bij andere ontwikkelingen en investeringen kan de effectiviteit van het actieplan nog verder verhoogd worden. Daarbij wordt gedacht aan het landelijke Aanvalsplan grutto, de investeringen van het Rijk en de provincies binnen het Programma Natuur en het tegengaan van bodemdaling.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  15 %
Meer weer