Friese Staten willen vergaande beperking middelengebruik

Een aantal fracties in Provinciale Staten van Friesland wil dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun provincie tot 2030 vergaand wordt afgebouwd en zo mogelijk wordt gereduceerd tot nul.

Friese+Staten+willen+vergaande+beperking+middelengebruik
© Han Reindsen

In het initiatiefvoorstel van GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, FNP en 50Plus in de Friese Staten stellen de partijen dat er nog te veel chemische stoffen in het milieu terechtkomen. Dat kan worden tegengegaan door het gebruik van pesticiden en biociden te verminderen of zelfs helemaal te beëindigen. Deze fracties hebben gezamenlijk 19 leden, op een totaal van 43 zetels.

Die afbouw zou allereerst moeten gebeuren door gebruikers van provinciale pachtgronden, maar ook door waterschappen, gemeenten en bedrijven die werken in opdracht van de provincie. Daarnaast zou het gebruik van deze middelen uiterlijk in 2030 door alle overige gebruikers in Friesland moeten zijn afgebouwd. 'Uitzonderingen zijn alleen mogelijk indien alternatieven aantoonbaar onvoldoende effectief zijn', schrijven de fracties in de toelichting op het voorstel.


Overstappen

De provincie moet volgens de zeven fracties grondbezitters in Friesland stimuleren om geen pesticiden en biociden te gebruiken en over te stappen op biologische bedrijfsvoering. Provincie Fryslân moet het Rijk vragen om meer te sturen op het ontwikkelen van alternatieven. Intussen kan zij het voortouw nemen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op haar gronden in 2022 te beëindigen.

Voor pachtgronden gaat dat dan ook gelden bij het afsluiten van nieuwe pachtcontracten. Drie jaar later moet het verbod dan ook gelden voor contractpartners van de provincie. Particulieren zouden in 2025 hun gebruik alvast met een kwart moeten hebben verminderd.

LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries doet een groot deel van de plannen af als onrealistisch. 'Het gewasbeschermingsbeleid is niet in handen van de provincie. Alleen op gronden in eigendom van de provincie kan zij dergelijke regels stellen.'


Experimenteren

De Vries wijst erop dat de agrarische sector al hard bezig is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk terug te dringen. 'We zijn actief in allerlei initiatieven. De provincie kan de mensen die daarmee experimenteren juist helpen door hen daarin te steunen.'

Het initiatiefvoorstel heeft De Vries een beetje verbaasd. 'We wilden de Statenleden al bijpraten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hebben ook al afspraken gemaakt om te komen kijken. Dan kunnen ze zien hoe boeren en tuinders hiermee omgaan.'

De Vries vindt het overigens geen punt dat politici zich zorgen maken. 'Maar het moet wel realistisch blijven. Als het lijkt dat er niets gebeurt op dit vlak, dan weten wij als boeren en tuinders wel beter. Wij hebben hierover een goed verhaal te vertellen. Dat gaan we dus ook doen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 14°
  20 %
Meer weer