ULO-bewaring is nog niet hét alternatief voor MH

De Ultra Low Oxygen-bewaring (ULO-bewaring) van uien biedt goede vooruitzichten, maar is kostbaar in de praktijk. Het biedt daardoor nog geen alternatief voor het middel maleïne hydrazide (MH). Dit meldt Uireka in haar nieuwsbrief.

ULO%2Dbewaring+is+nog+niet+h%C3%A9t+alternatief+voor+MH
© Nieuwe Oogst

Ook was er een sterke toename van de spruiting te zien tijdens de, in dit geval milde, transportsimulatie aansluitend aan de lange bewaring. Dit blijkt uit eenjarig onderzoek naar alternatieven voor de MH-toepassing. In het vervolgonderzoek wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van de ULO-condities, maar wordt ook gezocht naar combinaties van maatregelen.

Eind oktober is een eerste bewaarproef gestart met zaaiuien van vijf rassen uit de rassendemo van Agrifirm, zoals die is gerealiseerd bij Wageningen University & Research (WUR) in Lelystad. De uien, zowel behandeld met MH als niet behandeld met MH, zijn opgeslagen in de bewaarfaciliteit van de WUR in Randwijk en onder de volgende condities:

• Constant lage temperatuur: 0,5 graden Celsius;
• Stapsgewijze verlaging van de temperatuur: twee maanden bij 5 graden Celsius, twee maanden bij 2 graden Celsius en vervolgens bij 0,5 graden Celsius;
• ULO (3 procent O2, minder dan 2,5 procent CO2) en bij constant lage temperatuur (0,5 graden Celsius).

In maart en in juni zijn de uien, zowel direct uit de bewaring als na een vier weken durende transportsimulatie bij 6 graden Celsius, beoordeeld op algemene kwaliteitseigenschappen en spruiting. Voor twee rassen zijn de percentages spruiting voor de verschillende condities waargenomen.


Significant effect

De verschillende condities vertoonden dit bewaarseizoen een significant verschillend effect op het percentage spruiting en ook op de mate van spruiting. De ULO-bewaring stak hierbij het meest gunstig af ten opzichte van de andere alternatieven. Het effect van de condities was voor beide beoordelingsmomenten vergelijkbaar, maar het percentage spruiting lag bij de beoordeling in maart een stuk lager, tot wel 50 procent.


Behalve voor de met MH behandelde uien nam het percentage gespruite uien tijdens de transportsimulatie met ten minste 20 procent toe. De waargenomen verschillen tussen de behandelingen, direct na bewaring, bleven tijdens de transportsimulatie in stand.

De kwaliteit van de uien in termen van hardheid, aantasting door ziekte of anderszins verschilde niet sterk tussen de aangelegde condities. De rassen bleken onderling vergelijkbaar te reageren.


Vervolgonderzoek

In het vervolgonderzoek wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van de ULO-condities, maar er wordt ook gezocht naar combinaties van maatregelen. Een goed bewaarresultaat, zonder toepassing van MH, is voorlopig nog een uitdaging.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer