Boeren Westerkwartier zetten eerste natuurinclusieve stappen

Melkveehouders in het Westerkwartier gaan samen met andere partijen op zoek naar natuurinclusieve verdienmodellen. Voor het programma 'Westerkwartier Natuurinclusief' van regionale overheden, natuurorganisaties, ministerie van LNV en LTO Noord is een kleine 2 miljoen euro beschikbaar.

Boeren+Westerkwartier+zetten+eerste+natuurinclusieve+stappen
© Nieuwe Oogst

'Er wordt vaak over natuurinclusief gepraat, maar niet door mensen die twee keer per dag koeien melken. Dat gebeurt in dit programma wel', zegt adviseur Gert-Jan Stoeten, die intakegesprekken voert met ondernemers. Begin september worden de eerste resultaten van deze gesprekken bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Ezinge.

'De deelnemers weten dat er over tien jaar anders wordt geboerd. Binnen dit programma willen we hen helpen om stappen te zetten', licht Stoeten toe.


Bovengronds mest uitrijden

Velen hebben volgens de adviseur bijvoorbeeld bouwplannen en willen een ander stalsysteem met een gescheiden mestsysteem. 'Ook trekken we hard aan het bovengronds uitrijden van mest. We willen hier graag mee experimenteren. Bovendien hopen de ondernemers minder afhankelijk te worden van input van krachtvoer en kunstmest. Dat is ook al een verdienmodel.'

Het Westerkwartier is een van de vijftien gebieden in Nederland waarop het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland zich richt. Het programma heeft als doel de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen te verbeteren in grote maatschappelijke opgaven als voedselproductie, klimaat, waterveiligheid en circulaire economie.


Kringlooplandbouw

In het programma wordt gekeken naar onder andere kringlooplandbouw, de bodem en korte ketens. Ruim dertig melkveehouders zijn erbij betrokken.

Voorzitter Henk Hulshoff van LTO Noord-afdeling Westerkwartier ziet kansen voor meer boeren om eraan deel te nemen. 'Het Westerkwartier is niet geschikt voor allemaal bedrijven met vijfhonderd koeien. Dat zien de boeren ook. Van oudsher is dit een kleinschalig gebied met de houtsingels in het zuiden en de slotenpatronen in het noorden', zegt hij.

'We vragen al jaren een goede regeling voor onderhoud van de elzensingels. Maar iedere keer weer belandt het in de bureaula, omdat er weinig geld voor is', vervolgt Hulshoff. 'Dit kunnen we met dit project nu een kans geven. Er wordt veel over natuurinclusief gesproken, maar niemand weet wat dit precies is. Dit programma is een zoektocht hiernaar in combinatie met de ontwikkeling van bedrijven.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer