Video's vertellen verhaal over aardappelteelt van de toekomst

Holland Innovative Potato (HIP) maakt het onderzoek naar duurzamere en toekomstbestendige aardappelteelt toegankelijk via een serie kennisclips ofwel kennisvideo's.

Video%27s+vertellen+verhaal+over+aardappelteelt+van+de+toekomst
© Haijo Dodde

In de video's vertellen onderzoekers hoe met minder input van mest en fossiele brandstoffen hogere opbrengsten bereikt kunnen worden. Verder leggen ze uit hoe productieverliezen beperkt kunnen worden met minder bestrijdingsmiddelen en sterkere rassen. De kennisclips zijn te bekijken via de website van HIP.

De beschikbaarheid van vruchtbaar land en voldoende zoetwater in het veranderende klimaat vormen de uitdagingen voor de landbouw wereldwijd in de komende decennia, stelt HIP. De aardappel kan daarin een belangrijke rol vervullen. Het is qua water- en landgebruik een zeer efficiënt gewas dat kansen biedt voor een duurzame voedsel productie.


Belangrijk mondiaal gewas

Bovendien is de aardappel rijk aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en nutriënten, wat bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Nieuwe veredelings- en verwerkingstechnieken zijn volgens HIP nu beschikbaar om het potentieel van de aardappel als een belangrijk mondiaal gewas te kunnen vervullen.

Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productieverwerking van en het onderzoek naar aardappelen. Om mogelijkheden voor verduurzaming in de productieketen te onderzoeken en uit te voeren, is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) en Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi).

Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in de veredeling, handel en verwerking van aardappelen. Deze leden, het ministerie van LNV en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieren het onderzoek. Dat wordt uitgevoerd bij Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en Wageningen U&R.


De zes video's


1. Hoe kunnen aardappeltelers de groei van aardappelen gericht bijsturen? Er wordt een dashboard ontwikkeld om gedoseerd te bemesten en te beregenen.2. Hoe groeien de wortels van de aardappelplant de bodem in om nutriënten en water op te nemen? Deze inzichten kunnen worden toegepast om nieuwe rassen te selecteren die minder bemesting nodig hebben en beter tegen droogte en verzilting kunnen.3. Hoe verdelen aardappelplanten hun bouwstoffen over bladeren en knollen? Met deze kennis kunnen nieuwe rassen geselecteerd worden die efficiënter met mest en water omgaan en knolzetten op het juiste moment en met de optimale inhoud.4. Hoe kan de kieming van aardappelknollen voorspeld worden? Pootgoed kan hierdoor gerichter gedistribueerd en gepoot worden, waardoor de kiemkracht optimaal benut wordt.5. Hoe communiceren aardappelplanten met aardappelcysteaaltjes? Door de signalen van de aardappelplant aan deze aaltjes te begrijpen, kan gestuurd worden op het voorkomen van aardappelmoeheid.6. Zijn wilde aardappelsoorten resistent tegen ziektes en plagen waar nu nog geen oplossing voor is in de veredeling? Wilde verwanten van de aardappel worden gescreend voor resistenties tegen schimmels, bacteriën, virussen, aaltjes en insecten. Resistente planten worden gebruikt voor de veredeling van aardappelrassen die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, zonder dat dit tot productieverlies leidt.
Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer