Stikstofwinst varkenshouderijsanering maar derde van geraamd

Van de 430 varkenshouders die in aanmerking kwamen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), maken er 278 gebruik van de regeling. De stikstofopbrengst daarvan is 2,8 mol. Dat is ongeveer een derde van de geraamde 8,5 mol.

Stikstofwinst+varkenshouderijsanering+maar+derde+van+geraamd
© Fotografie Twan Wiermans

Dat staat in de brief die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Voor de Srv was 455 miljoen euro gereserveerd. Daar is 340 miljoen euro van gebruikt. De overgebleven financiële middelen (170 miljoen euro) zetten Rijk en provincies in voor andere stikstofmaatregelen. Er ontstaat daardoor stikstofruimte voor de vastgelegde woningbouw- en infrastructuuropgaves.

De Srv maakte deel uit van van het regeerakkoord uit 2017 en had tot doel om geuroverlast in Zuid- en Oost-Nederland tegen te gaan. 'Het is goed dat dat doel van het Regeerakkoord is gehaald. Het tweede, aanvullende doel van de regeling, vermindering van stikstofuitstoot en -depositie, blijft achter bij de eerdere prognose', zegt Schouten.


Stikstofeffect opkoop

Het stikstofeffect van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is 2,8 mol, ongeveer twee derde lager dan de beoogde 8,5 mol. De belangrijkste verklaring is volgens de minister een lager aantal stoppende varkenshouders dan vooraf is ingeschat. Per bedrijf was ook de gemiddelde stikstofemissie lager, terwijl gerekend was met een gemiddeld andere ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. De behaalde stikstofwinst is daardoor ongeveer twee derde lager dan geraamd.


De 170 miljoen die uit de Srv over is gebleven, wordt gebruikt voor andere stikstofmaatregelen, zodat de geplande woning- en infraopgaves kunnen worden uitgevoerd. Ruimte die niet nodig is voor individuele woningbouwprojecten en de zeven MIRT-projecten, kan ingezet worden voor clusters van woningbouwprojecten en natuurvergunningen voor de PAS-melders.


Piekbelasters

Rijk en provincies zetten de overgebleven financiële middelen grotendeels in voor een verhoging van het budget voor de (vrijwillige) gerichte opkoop van piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden. Met dit geld – ruim 130 miljoen euro bovenop de 350 miljoen euro die eerder al is vrijgemaakt – zoeken Rijk en provincies naar goede alternatieven voor stikstofreductie, bijvoorbeeld in Gelderland waar meer aanmeldingen waren voor een provinciale opkoopregeling van kalverhouderijen dan er budget was.

Ook gaat er 15 miljoen euro naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het nemen van projectspecifieke maatregelen (zoals extern salderen) om MIRT-projecten mogelijk te maken en 20 miljoen euro naar de walstroomregeling voor de zeevaart, waardoor in de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland extra ruimte ontstaat voor woningbouwprojecten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer