'Borging cruciaal voor carbon markt'

Goede onafhankelijke borging van CO2-vastlegging is cruciaal om de handel in certificaten op gang te brengen, zegt René van Druenen van Agrobosbouw NL. Maar dat vraagt tijd.

%27Borging+cruciaal+voor+carbon+markt%27
© Twan Wiermans

In het artikel 'Vraag naar CO2-certificaten is er, aanbod blijft achter' (Nieuwe Oogst van 15 mei) wordt gewezen op een toenemende vraag naar CO2-certificaten vanuit bedrijven, overheden en particulieren die hun koolstofuitstoot willen compenseren. Maar ook op het gegeven dat het aanbod van certificaten daarbij achterblijft.

Daar is een reden voor, zoals Marjon Krol, als projectleider bij ZLTO betrokken bij pilots met koolstofboeren, aangeeft: 'Verschillende producten komen op de markt waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Een onafhankelijke borging is hierbij van belang. Het is goed dat wordt geïnvesteerd in CO2-vastlegging, maar dat geld moet wel goed terechtkomen.' Een goede onafhankelijke borging is inderdaad noodzakelijk. Daarvoor zorgen vergt tijd.


Koolstof in hout

Zo komen er mogelijk nog voor de zomer CO2-certificaten op de markt voor de vastlegging van koolstof in hout (bossen, agroforestry). Stichting Nationale Koolstofmarkt (SKN) stelt binnenkort de onderbouwing daarvoor vast. Aan de opstelling van dit document is sinds eind 2019 in opdracht van Staatsbosbeheer, de Bosgroepen en stichting Agrobosbouw NL gewerkt door Probos en Face the Future.

Agrarische bedrijven hebben zich al aangemeld voor pilots waarin ze praktijkervaring kunnen opdoen

René van Druenen, Agrobosbouw NL

SKN gaat de kwaliteit van die CO2-certificaten borgen, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat, meestal 1 ton, daadwerkelijk is behaald.

Op het PlatformCO2neutraal, oorspronkelijk met een forse subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgericht onder de naam de Koolstofbank, komen aanbod en vraag, aanbieders en afnemers bij elkaar.


Agroforestry

Wat de aansluiting op de boerenpraktijk betreft: boeren die aan de slag willen gaan met agroforestry op hun grond, hebben mogelijkheden in de vorm van de aanplant van notenbomen of het terugbrengen van houtige landschapselementen als singels, bomenrijen, houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften en griendjes.

Zij zouden om te beginnen zes jaar lang – en vervolgens steeds weer voor een periode van zes jaar bij een minimale projectlooptijd van twintig jaar – na het aanplanten van bomen aan het begin van ieder jaar verzekerd zijn van een vaste inkomstenbron. En wel in de vorm van landelijk geborgde koolstofcertificaten met een waarde die waarschijnlijk komt te liggen op 40 tot 50 euro per certificaat.


Goedkeuring

De daarvoor benodigde projectplannen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan SKN en kunnen in principe door iedereen worden opgesteld.

Door commerciële adviesbureaus en als losstaande projecten. Maar ook door zonder winstoogmerk werkende stichtingen als stichting Agrobosbouw NL, die deel uitmaken van op maat gemaakte en door een team van deskundigen opgestelde geïntegreerde inrichtings- en ondernemingsplannen.


Bodem

Mogelijk maken zij ook gebruik van CO2-certificaten gericht op de vastlegging van koolstof in de bodem onder blijvend grasland dat binnenkort op de markt komt of andere vergoedingen voor het leveren van ecosysteemdiensten.

Voor pilots verspreid over het hele land waarin praktijkervaring kan worden opgedaan met deze CO2-certificaten, hebben zich al agrarische bedrijven aangemeld, maar meer aanmeldingen zijn natuurlijk altijd nog welkom.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer