Amstel, Gooi en Vecht start onderzoek grondwaterstanden

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in de veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Amstel%2C+Gooi+en+Vecht+start+onderzoek+grondwaterstanden
© Koen van Wijk

'Het waterschap zorgt voor een waterpeil dat past bij het gebruik van de grond, maar bepaalt niet hoe de grond gebruikt wordt: dat doen eigenaren, gebruikers, de provincie en de gemeente. Alleen door nauwe samenwerking met deze partijen kan deze maatschappelijke opgave effectief worden opgepakt', meldt waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het waterschap doet samen met provincies, gemeenten en eigenaren of gebruikers van de grond onderzoek naar het remmen van bodemdaling. Inmiddels is bekend dat juist de grondwaterstand belangrijk is bij bodemdaling, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Maar er is nog geen goed beeld van de ondiepe grondwaterstanden. Daarom zet het waterschap een basismeetnet op om dit beter in beeld te krijgen.

'Als waterschap leveren we vanuit onze kennis en ervaring een bijdrage aan het remmen van bodemdaling, maar het aanpakken van deze opgave is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom werken we nauw samen met andere partners. Bodemdaling kan alleen succesvol worden bestreden als álle bestuurlijke partners en betrokkenen hun bijdrage leveren', zegt waterschapsbestuurder Arjan van Rijn.


Dertig locaties

Het basismeetnet meet langjarige trends en variaties in de grondwaterstand per seizoen. Dit vindt plaatst op dertig verschillende locaties in de veenpolders en moet een representatief beeld geven voor de grondwaterstanden in het hele veenweidegebied van het waterschap. Het onderzoek bestaat uit het volgen hoe de grondwaterstanden in de veenweiden zich door het jaar heen gedragen, het bouwen en ijken van modellen die hydrologie, bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen nabootsen en het delen van de gegevens met boeren, onderzoekers en andere gebruikers.

In overleg met de eigenaren van de grond worden de peilbuizen in de veenweiden geplaatst. Het meten van de grondwaterstanden kan boeren ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Daarom worden de gegevens met hen gedeeld. Het waterschap zoekt ook samenwerking met andere programma's zoals de programma's 'Boeren bij hoog water' van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en 'Klimaatslim boeren op veen'. Ook werkt waterschap Amstel, Gooi en Vecht nauw samen met andere waterschappen en provincies.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  15 %
Meer weer