Extra ontwikkelruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven Brabant

ZLTO is positief over de plannen van provincie Noord-Brabant voor extra ontwikkelruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen bij grondgebonden teeltbedrijven. Deze verruimingen onder voorwaarden zijn opgenomen in de ontwerp omgevingsverordening. Ze passen bij de toenemende consumptie van plantaardige producten en de veranderende vraag vanuit de markt.

Extra+ontwikkelruimte+voor+solitaire+glastuinbouwbedrijven+Brabant
© Marcel Bekken

Voor de solitaire glastuinbouwbedrijven is het uitbreidingsplafond van netto 3 hectare glas losgelaten. Grondgebonden teeltbedrijven mogen volgens de plannen vanaf januari 2021 tot 1,5 hectare aan ondersteunende kassen realiseren. Dat mag in plaats van de 5.000 vierkante meter waar ze het nu nog mee moeten doen.

'In de basis zijn we positief', reageert Wendy Klijn op de bijgestelde kaders van de provincie. Zij is belangenbehartiger Ruimtelijke Ordening bij ZLTO en regiocoördinator Brabant/Zeeland bij Glastuinbouw Nederland. 'Na vijftien jaar is er eindelijk meer mogelijk voor deze ondernemers, maar wel onder voorwaarden.'


Bouw-Sloop-regeling

Klijn doelt op de Bouw-Sloop-regeling die de provincie introduceert in de ontwerp omgevingsverordening. Dat houdt in dat voor elke vierkante meter uitbreiding van glas in het 'landelijk gebied' er elders in Brabant een gesloopt moet worden. De bestemming glas gaat er tevens voor die locatie af. Bedrijven in een gebied met groenblauwe waarden moeten bij nieuwbouw van glas het dubbele aantal vierkante meters elders saneren.

Na vijftien jaar is er eindelijk meer mogelijk voor deze ondernemers. Maar wel onder voorwaarden

Wendy Klijn, regiocoördinator Brabant/Zeeland bij Glastuinbouw Nederland

De provincie geeft aan in 2021 de Bouw-Sloop-regeling verder in te vullen. 'We geven graag onze verdere input voor deze regeling in een gesprek. Hierbij stellen we alvast een aantal vragen en spreken we een deel van onze wensen uit.'

ZLTO kan zich volgens Klijn vinden in de regeling, mits deze wordt toegepast bij ontwikkelingen boven de maximale maten die gelden in de huidige interim omgevingsverordening. 'Dit is nu in de ontwerp omgevingsverordening op bepaalde onderdelen anders, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltbedrijven.'


Grens van 3 hectare

'In de interim omgevingsverordening is voor solitaire glastuinbouwbedrijven in gemengd landelijk gebied de mogelijkheid opgenomen om een kas te bouwen tot 3 hectare netto', geeft Klijn aan. 'Tot die grens van 3 hectare vinden wij het toepassen van de Bouw-Sloop-regeling onwenselijk. Dat leidt tot extra lasten ten opzichte van de huidige situatie en het behoort tot reguliere ontwikkeling in het buitengebied.'

Voor uitbreiding van glas boven die 3 hectare vindt ze de Bouw-Sloop-regeling wel billijk. 'In het geval van een teeltbedrijf zou het dan alleen gaan om de ontwikkeling van glasareaal boven 5.000 vierkante meter netto.' Een andere belangrijke wijziging in de ontwerp omgevingsverordening is het verdwijnen van de termen vestigings- en doorgroeigebied glastuinbouw. Voortaan worden deze gebieden aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied.

Voor bedrijven in de huidige doorgroeigebieden is vanaf volgend jaar dus ook meer mogelijk vanuit provinciaal beleid. 'In de geest van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer bevoegdheid over de invulling van de provinciale kaders. Voor de sector is het daarom van groot belang dat gemeenten deze ruimte doorvoeren in de omgevingsplannen.'


Concentratiegebieden

Concentratiegebieden voor glastuinbouw dienen een bovenregionaal belang. 'Daarom vinden wij dat de provincie voorwaarden moet vaststellen, zodat de vastgestelde ruimte voor glas in concentratiegebieden gewaarborgd wordt', meldt Klijn.

'We vinden het niet redelijk dat gemeenten zelfstandig kunnen beslissen over het beschikbaar stellen van glastuinbouwconcentratiegebied voor andere nieuwe functies dan kassen. Dat heeft invloed op de toekomst van het gehele cluster als je bijvoorbeeld kijkt naar de energietransitie en de ontwikkelingsmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven in heel de regio.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  20 %
Meer weer