BodemUP wordt landelijk uitgerold voor bodemadvies

Project BodemUP wordt landelijk uitgerold. Dat project ging vorig jaar met 560 deelnemers van start in Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland. 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondsgroentetelers kunnen hiermee bodemadvies krijgen.

BodemUP+wordt+landelijk+uitgerold+voor+bodemadvies
© twan Wiermans

De adviezen moeten leiden tot een betere bodemstructuur en tot minder af- en uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Deelnemende boeren en tuinders kunnen via het project zelf hun problemen aankaarten bij een bodemadviseur. Meestal gaat het om een specifiek perceel. 'Bijvoorbeeld een perceel waar opbrengsten telkens tegenvallen of waar het organische stofgehalte laag is', vertelt projectleider Rob Schrauwen.

De adviseur stelt na zijn eerste bezoek een advies op. Na het groeiseizoen volgt een tweede bezoek. Dan worden de genomen maatregelen geëvalueerd. De kosten van het advies zijn voor rekening van het project. De maatregelen die een boer neemt, zijn voor eigen rekening.


Advies per perceel

In het project wordt bewust gekozen voor een specifieke aanpak per perceel. Adviezen moeten daarmee behapbaar blijven en gaan niet meteen over de hele bedrijfsvoering. Deelnemers kunnen ieder jaar opnieuw meedoen met een ander perceel.

Daarmee onderscheidt het project zich volgens Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar het project onder valt, van andere bodemprojecten. Voorbeelden van al bestaande bodemprojecten zijn Bodem APK (in Friesland en Veenkoloniën), Zicht op de bodemstructuur (Flevoland) en Vruchtbare Kringloop (in verschillende regio's in Nederland).

BodemUP beschikt over een jaarbudget van 400.000 euro dat wordt betaald door de rijksoverheid. De looptijd bedraagt drie jaar. Binnen DAW werken boeren en tuinders sinds 2013 samen met waterschappen in een groot aantal projecten aan voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater. Dat is volgens DAW nodig, omdat in delen van Nederland zowel oppervlakte- als grondwater nog niet voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen die in 2027 bereikt moeten zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer