LTO+woedend+over+fraude%2Duitspraak+Schouten
Nieuws
© Dirk Hol

LTO woedend over fraude-uitspraak Schouten

Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij is woedend over een opmerking van demissionair landbouwminister Carola Schouten in haar brief over het toekomstig mestbeleid. Niet-grondgebonden bedrijven de mogelijkheid geven om mee te doen aan bedrijfsspecifieke verantwoording geeft volgens Schouten een te hoge fraudedruk.

'Heeft de minister dan niets geleerd van de toeslagenaffaire waarover het kabinet in december is gevallen?' vraagt Meulenbroeks zich verbijsterd af. 'En herinnert de minister zich niet de I&R-affaire waar ook weinig van bleek te kloppen? Het is echt een kwalijke zaak om melkveehouders in hokken in te delen en er dan van uit te gaan dat een groep op basis van bepaalde kenmerken geneigd zal zijn om fraude te plegen. Er worden allerlei aannames gedaan. Sommige bedrijven zijn dus bij voorbaat al verdacht. Het is echt tenenkrommend.'

De inzet op een grondgebonden melkvee- en rundveehouderij is een van de drie pijlers onder het mestbeleid van de toekomst. Dinsdag stuurde Schouten een brief naar de Tweede Kamer met daarin een verkenning naar de mogelijkheden voor een grondgebonden melkvee- en rundveesector. Daaruit blijkt dat 40 procent van de melkveehouders in actie moet komen om grondgebonden te worden.


Enorme impact

LTO-vakgroep Melkveehouderij komt later met een inhoudelijke reactie op deze brief en de invulling van het mestbeleid voor de sector. Meulenbroeks: 'We zijn ons daar nu op aan het bezinnen. Als het er zo uit gaat zien als in de brief is beschreven, heeft dat een enorme impact op de melkveesector. Het is nog een verkenning, maar we moeten er nu bij zijn om daar onze visie op te geven. Maar deze opmerking over de mogelijkheid tot fraude schoot mij echt in het verkeerde keelgat. En ook daar komen we zeker bij de minister op terug. Ik had het ook zeker niet verwacht van een minister die afkomstig is uit een sociale politieke partij.'


Woensdag debatteerde de Tweede Kamer met Schouten over het mestbeleid. De SGP verzocht daarbij via een motie om het voornemen om alle mest van niet-grondgebonden bedrijven verplicht af te voeren en te laten verwerken, te schrappen. Het moet volgens de SGP mogelijk blijven voor die bedrijven om eigen onbewerkte mest op eigen land te kunnen uitrijden. De bewindsvrouw gaat niet mee in dit voorstel. Het doel van haar herziening van het mestbeleid is om tot een vereenvoudiging van het stelsel te komen. Dat komt dan in gevaar, aldus de bewindsvrouw. 'In mijn voorstellen zit het afsluiten van mestcontracten. Als we voor deze groep weer alle opties op tafel leggen, komen we niet verder met de vereenvoudiging van het mestbeleid.'


Fraudegevoeligheid

Schouten stelt dat het complexe mestbeleid het gevolg is van de fraudegevoeligheid van de huidige regelgeving. 'Daar moeten we van af en de stap zetten naar een grondgebonden melkveehouderij.' De minister erkende dat ze vooralsnog de contouren van het nieuwe mestbeleid heeft geschetst en dat deze nog veel uitwerking behoeven.


In de visie van de minister op een grondgebonden melkveehouderij kan een vorm van bedrijfsspecifieke verantwoording, bijvoorbeeld via een systeem als de Kringloopwijzer, in de toekomst behulpzaam zijn voor een groep melkveebedrijven om aan te tonen dat ze toch grondgebonden zijn. Het zijn bedrijven met derogatie die mogelijk kunnen aantonen dat ze stikstofefficiënter kunnen zijn dan forfaitair vastgesteld. Deze bedrijven hebben doorgaans 2 tot 2,25 grootvee-eenheden (GVE) per hectare. 20 procent van de melkveebedrijven valt in deze categorie.


Niet grondgebonden

40 procent van de melkveebedrijven is volgens Schouten overduidelijk niet grondgebonden. Bedrijven met meer dan 2,25 GVE per hectare. Ook met bedrijfsspecifieke verantwoording en derogatie kunnen zij de mest niet op eigen land kwijt, is het oordeel van de verkenning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor deze melkveehouders zou bedrijfsspecifieke verantwoording niet moeten gelden vanwege die fraudegevoeligheid, is de gedachte.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer