Harold+Zoet+aan+het+roer+in+Oost
Nieuws
© Harold Zoet

Harold Zoet aan het roer in Oost

‘We staan aan het roer van een nieuwe tijd. Dat vraagt om nieuw besturen. Handiger en efficiënter, waarbij je snel moet kunnen schakelen om zo nog beter de belangen van onze leden te kunnen behartigen.’ Dat zegt interim-voorzitter Harold Zoet van LTO Noord regio Oost over de bestuurlijke vernieuwing waar zijn regiobestuur voor heeft gekozen.


Wat is de aanleiding voor de bestuurlijke vernieuwing in regio Oost?

‘Aanleiding voor de bestuurlijke vernieuwing is het enorm grote aantal vraagstukken dat afkomt op de agrarische sector en LTO Noord in regio Oost. We worden gevraagd voor overlegtafels over de gebiedsgerichte aanpak stikstof in negen gebieden en de regionale energiestrategieën en er zijn opgaves op het gebied van waterbeheer.

'We zijn al lange tijd bezig met de vraag hoe we ons op een zo goed mogelijke en efficiënte manier kunnen inzetten voor de leden.’


Waar ziet u mogelijkheden voor verbetering?

‘Nog meer de verbinding zoeken met de afdelingen. Daar zit onze kracht, dat we ervaringen delen en van elkaar leren. Deze week hebben we een commissie gevormd van regiobestuurders die met afdelingsvoorzitters in gesprek gaat over hoe we elkaar kunnen versterken. Natuurlijk zijn er overleggen, zoals de afdelingsportefeuillehouders stikstof die regelmatig op provincieniveau overleg hebben. Maar het kan altijd beter. Het is belangrijk om open te staan voor verbetering.

‘De nieuwe samenwerking tussen LTO Nederland en de regio’s is een grote stap vooruit. De regio komt dichter op het landelijk beleid te zitten, kan de landelijke portefeuillehouders voeden met wat er speelt in de regio. Andersom dragen wij landelijke items uit. Ik ben bijvoorbeeld blij met de Grondvisie van LTO, die wij in de regio een vertaling moeten geven. Je komt dan met hetzelfde geluid, met de Grondvisie als basis, sterker naar buiten.’


Wat wordt de taakverdeling in uw bestuur?

‘Met acht regiobestuurders en vier adviseurs in het regiobestuur zetten we in op vier thema’s: 1) Water, bodem en mest, 2) Natuur en fauna, 3) Landelijk gebied en ruimtelijke ordening, waaronder ook vallen de regionale energiestrategieën klimaat en energie en 4) Markt, maatschappij en ondernemerschap. We zijn op zoek naar twee nieuwe regiobestuurders om het bestuur verder te versterken.

‘Het stikstofvraagstuk is echt enorm. De komende tijd wordt er wat dit onderwerp betreft veel van ons verwacht. Twee regiobestuurders gaan dit onderwerp trekken, aangevuld met een adviseur. Dit zijn Klaas de Lange, Ben Haarman en Sander Peereboom.’


Waarom past deze functie bij u?

‘Ik wil mij graag inzetten voor de vereniging. Voorheen was ik actief in de gemeenteraad en in Provinciale Staten. Die ervaring probeer ik in te brengen in het bestuurswerk voor LTO Noord. Ik heb veel respect voor de LTO-bestuursleden die naast hun bedrijf zich inzetten voor de leden.

‘Ik zit er praktisch in, probeer mijn steentje bij te dragen aan praktische oplossingen. Ik sta er objectief in en zie onze sectoren tezamen als één agrarische activiteit van voedselvoorziening en landschapsbeheer.Samen met mijn vrouw Yvette run ik een hippisch bedrijf in Wezep. We hebben twee dochters, Anwen van 10 en Elène van 6.’


Welke nieuwe activiteiten staan op de rol?

‘We nodigen alle Tweede Kamerleden met landbouw in de portefeuille uit om kennis te maken met onze regio en ons als bestuur. En als regiobestuur gaan we vaker op pad, op locatie vergaderen, dichter bij de leden.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer