LTO Noord en KAVB willen landbouw behouden in binnenduinrand

LTO Noord en de KAVB brengen voor de zomer de agrarische ambities in en langs de binnenduinrand van Castricum tot Schoorl in kaart. Ze hebben dat maandag aangekondigd in een gesprek met de Noord-Hollandse gedeputeerden Ilse Zaal (D66) en Esther Rommel (VVD).

LTO+Noord+en+KAVB+willen+landbouw+behouden+in+binnenduinrand
© Jan Jong

Het onderhoud vond plaats op verzoek van beide landbouworganisaties die met grote zorg zien hoe het aantal ruimtelijke claims in het bewuste gebied steeds verder toeneemt. Behalve voor natuurontwikkeling zijn er ook plannen voor duurzame energie en woningbouw. Voorzitter Nico Verduin van LTO Noord regio West merkt op dat het beschikbare agrarische areaal daardoor fors dreigt te slinken.

Verduin benadrukt de grote variëteit die de binnenduinrand herbergt. Uit onderzoeken blijkt dat burgers en toeristen polders, bollenvelden en weilanden waarderen, stelt hij. 'Behalve de hoge landschappelijke waarde is die variatie ook van grote economische betekenis als productiegebied. Er is een belangrijke plek voor veehouderij, tuinbouw en bloembollenteelt en die sectoren versterken elkaar ook.'


Teeltwisseling

Dat laatste onderschrijft voorzitter Jaap Bond van de KAVB. 'Het zorgt ervoor dat de bedrijven aan teeltwisseling kunnen doen en dat op korte afstand steeds voldoende verse gronden beschikbaar zijn voor de gewassen. Dat helpt bij de verdere verduurzaming van de sectoren. Om dat voort te zetten, is eerder meer dan minder grond nodig.'

In gesprek met de provincie constateerden de landbouwbestuurders dat veel agrarische bedrijven in het gebied een opvolger hebben. 'Om die een goede toekomst te kunnen bieden, zijn goede randvoorwaarden nodig. Wij inventariseren de komende maanden wat hun ambities zijn en koppelen dat terug aan de provincie,' stelt Bond.


Nieuwe functies

Grootste gevaar is versplintering van productiegebieden door het toewijzen van nieuwe functies. 'De ene keer is dat een woonwijk, de andere keer een voetbalcomplex of een zoekgebied voor zonneweides. Dat gebeurt via diverse sporen, waardoor samenhang ontbreekt. Daarom pleiten we voor een meer integrale aanpak,' zegt Verduin.

Dat sluit volgens de regiobestuurder goed aan op de Grondvisie 2021 van LTO Nederland, die als kernboodschap heeft: zuiniger omgaan met landbouwgrond.


Verkenning

De komende weken wordt met agrarische vertegenwoordigers in de verschillende deelgebieden een verkenning uitgevoerd. 'De diversiteit zorgt ervoor dat er onderling grote verschillen zijn. Als daar goed op wordt ingespeeld, kan dat nog meer de kracht worden van dit gebied.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer