Leden+POV+akkoord+met+onderzoeksagenda
Nieuws
© Varkens.nl

Leden POV akkoord met onderzoeksagenda

Leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stemden maandag in met de contouren van een nieuwe onderzoeksagenda en de aanvraag voor een nieuwe algemeenverbindendverklaring voor de jaren 2021-2027. De onderzoekagenda kent vijf thema's met voor elk maximaal 100.000 euro per jaar.

De onderzoeken die in opdracht van de POV worden gedaan, zijn opgesplitst in vijf thema's die aansluiten op de ambities uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld met concrete onderzoeksplannen voor dat jaar.

Het jaarplan wordt inclusief de begroting tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Leden kunnen via de regio's input leveren voor de onderzoeksagenda. Ook voor niet-leden komt er een mogelijkheid om onderzoeksvragen in te dienen.


Flexibiliteit

'We streven naar meer flexibiliteit en efficiëntie in de onderzoeksagenda. Onderzoek vraagt ook om de mogelijkheid om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken. We willen daarvoor niet ieder jaar opnieuw de algemeenverbindendverklaring te hoeven aanvragen', licht POV-voorzitter Linda Janssen toe.

Vorig jaar juni verleende het ministerie van Landbouw de POV een algemeenverbindendverklaring (AVV) voor de onderzoeks- en innovatieagenda voor 2020. Door de AVV betaalt iedere varkenshouder – ook zij die geen lid zijn van de POV – mee aan onderzoek en innovatie.

Vanaf de oprichting van de POV was een speerpunt dat ook niet-leden meebetalen aan ontwikkelingen in de varkenshouderij. Het verlenen van een AVV voor erkende producenten- en brancheorganisaties maakt onderdeel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).


Eigen onderzoek

Met klem merkt Janssen op dat het onderzoek van de POV weliswaar aansluit bij de ambities uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, maar dat het om eigen onderzoek gaat. 'Dichtbij de praktijk en beleidsondersteunend', zegt Janssen. Onderzoeksgelden gaan dit jaar bijvoorbeeld naar mestverwerking, kringlooptoetsen, klimaat in varkensstallen, lange staarten en bigvitaliteit.

Voor het onderzoek uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij heeft de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij een eigen begroting en budget. Janssen: 'De focus van de POV ligt op onderzoek dat van direct belang is voor varkenshouders in Nederland.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer