Geen+vergunning+voor+mestverwerkingsinstallatie+in+Roosendaal
Nieuws
© Archief

Geen vergunning voor mestverwerkingsinstallatie in Roosendaal

Biomineralen krijgt geen vergunning voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie in Roosendaal. Dat bleek woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Biomineralen is een projectsamenwerking van NCB/ZLTO, Vion en Suez. De partijen hebben met teleurstelling gereageerd op het besluit van de Raad van State om de voorgenomen aanleg van een installatie voor de verwerking van varkensmest op het terrein van afvalverwerker Suez in Roosendaal niet toe te staan. Daarmee is de vergunning die gemeente Roosendaal eerder heeft afgegeven nietig.


Maatschappelijk belang

De samenwerkingspartners zetten vraagtekens bij de toekomst voor de verwerking van mest tot mineraalrijke mestkorrels in Nederland. Deze korrels zijn internationaal zeer gewild, omdat ze broodnodig zijn voor de vruchtbaarheid van de bodem en daarmee voor de groei en bloei van gewassen. Verwerking van dierlijke mest leidt bovendien tot minder afhankelijkheid van kunstmest en draagt bij aan een meer biobased economy, een economie die gebaseerd is op biomassa.

De partners benadrukken het grote maatschappelijke belang daarvan. Ze constateren dat de discussie over de verwaarding van mest met deze uitspraak tientallen jaren is teruggeworpen. Zij vragen zich hardop af op welke wijze de genoemde maatschappelijke doelen dan wel kunnen worden verwezenlijkt. De Raad van State heeft slechts twee van de bezwaren gegrond verklaard: geur en legionella. Biomineralen zal zich beraden op de gevolgen van deze uitspraak en eventuele vervolgstappen.


Duidelijke afspraken

ZLTO staat op het standpunt dat er in Noord-Brabant voldoende locaties en capaciteit beschikbaar moeten zijn voor mestbewerking op boerderijen, in het buitengebied en op industrieterreinen. De organisatie vindt dat er regionaal duidelijke afspraken moeten komen die aangeven waar en onder welke voorwaarden mestbewerking kan worden toegestaan.

De interim-omgevingsverordening van provincie Noord-Brabant staat nu alleen mestbewerking op boerderijen (eigen mest) en industrieterreinen toe. De definitieve omgevingsverordening, die naar verwachting eind 2021 wordt vastgesteld, moet mestbewerking op geschikte locaties in het buitengebied toestaan.


Bezwaarmakers

Omwonenden en verschillende milieuorganisaties gingen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij zijn bang voor verslechtering van de luchtkwaliteit, stankhinder en gezondheidsrisico's. Ook had het gemeentebestuur volgens deze bezwaarmakers een milieueffectrapport moeten laten maken en zou het plan voor de mestverwerkingsinstallatie in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer