Friese+boeren+voeren+actie+tegen+verscherpt+weidevogelplan
Nieuws
© Het Hoge Noorden

Friese boeren voeren actie tegen verscherpt weidevogelplan

Boeren voeren woensdagochtend actie in Leeuwarden tegen de plannen van het provinciebestuur om de zorgplicht voor weide- en akkervogels te intensiveren. Daarbij gaan boerenvertegenwoordigers in gesprek met gedeputeerden Klaas Fokkinga (FNP) en Douwe Hoogland (PvdA).

De drive-by bij het provinciehuis is op touw gezet door Agractie, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board en Farmers Defence Force. LTO Noord ondersteunt dit initiatief.

Het provinciebestuur wil met verscherpte weidevogelregels, die deel uitmaken van de nieuwe omgevingsverordening, de teruggang van de vogels in de provincie een halt toeroepen. Voor percelen in weidevogel- en akkervogelkansgebieden wordt voorgeschreven dat voorafgaand aan de werkzaamheden op het land een deskundige moet controleren op de aanwezigheid van broedende weidevogels of kuikens. Bovendien willen Gedeputeerde Staten een verbod op nachtelijk landwerk in de hele provincie om de vogels meer kansen te geven.

De landbouwpartijen vinden de plannen veel te ver gaan en eisen dat het voornemen voor een aangescherpte zorgplicht van tafel wordt geveegd. De deelnemers aan de actie overhandigen chocolade-eitjes aan het provinciebestuur en maken via een brief duidelijk waarom ze tegen het plan zijn.


Agractie: onwerkbare eisen

Volgens Agractie-bestuurder en initiatiefnemer van de actie Sjoerd Mensonides zijn de eisen die het provinciebestuur stelt onwerkbaar. 'Het raakt kant noch wal. We mogen van de provincie niet meer ons land op. Wanneer er regen wordt voorspeld, willen veel boeren maaien. Als het aan het provinciebestuur ligt, moet een vogelwacht dan eerst onderzoek doen naar nesten of kuikens. Dat werkt niet, zeker als iedereen tegelijk los wil met maaien en de vrijwilligers honderden hectares tegelijk moeten doorlopen. '

Het conceptbeleid zet de relatie tussen boer en nazorger onder druk, stelt de melkveehouder uit Cornwerd. 'Boeren hebben een vrij goede relatie met deze vrijwilligers. Maar als het onderzoeken van de aanwezigheid van weidevogels verplicht wordt, werkt het niet meer stimulerend. Dat komt de relatie tussen boeren en vogelwachten niet ten goede. 90 procent van de boeren is van goede wil. Wie is er straks door deze rompslomp nog genegen om weidevogels ruimte te bieden?'

Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) is door verschillende partijen meerdere malen gewaarschuwd dat er geen draagvlak voor is, geeft Mensonides aan. 'Zijn ambtenaren nuanceren het iets, maar Hoogland gaat nog steeds een stap te ver. De vraag is of we verder kunnen met deze gedeputeerde. Ook in andere dossiers schept hij geen vertrouwen.'


LTO: dom plan

LTO Noord is geen organisator van de actie, maar ondersteunt het protest wel, laat regiobestuurder Jan Teade Kooistra weten. 'Het is een onuitvoerbaar en dom plan. Dat heb ik telefonisch ook nog eens aan Hoogland doorgegeven. Ik heb hem meerdere keren gewaarschuwd. Het plan moet eerst van tafel.'

De organisatie heeft nauw contact met de Veiligheidsregio over de actie, geeft Mensonides aan. 'De actie is coronaproof. We gaan in kleine groepjes langs het provinciehuis. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand.'

De conceptomgevingsverordening ligt ter inzage. Provinciale Staten nemen er in het najaar een besluit over. CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie uitten onlangs al hun zorgen over het plan.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer