Limburgse Kandidaat-Kamerleden: 'Perspectief bieden aan jonge generatie boeren'

LLTB-leden Ellie Franssen-Muijtjens uit Voerendaal en Johan Geraats uit Baexem doen namens het CDA mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. Nieuwe Oogst legt de twee kandidaat-Kamerleden een aantal vragen voor die betrekking hebben op de agrarische sector. Kortom: waar staan zij voor?

Limburgse+Kandidaat%2DKamerleden%3A+%27Perspectief+bieden+aan+jonge+generatie+boeren%27
© Eigen Foto

Moet het ministerie van LNV blijven, of kan het weer opgaan in Economische Zaken?

Geraats: 'Uiteraard moet het ministerie van LNV blijven. Het is zelfs bittere noodzaak. Wil je de land- en tuinbouw goed vertegenwoordigen voor de Nederlandse agrarisch ondernemer, de Europese Unie en de rest van de wereld, dan horen daar een sterke vakminister en een ambtenarenapparaat bij die kennis van zaken hebben.'

Mensen zonder voeling voor de sector gaan bepalen wat er op het erf gebeurt

Ellie Franssen-Muijtjens, kandidaat-Kamerlid voor CDA en lid van LLTB

Franssen-Muijtjens: 'Dit ministerie moet zeker blijven. We hebben het als sector momenteel harder nodig dan ooit. In het verleden hebben we gezien dat toen Landbouw en Visserij bij Economische Zaken kwam, de agrarische belangen helemaal ondersneeuwden. Te veel mensen die geen voeling hebben met wat er in deze sector speelt, gaan dan bepalen wat er op het erf gebeurt.'


Wat moet er gebeuren met de geborgde zetels in de waterschappen: handhaven of toch liever afschaffen?

Geraats: 'Het CDA is er voorstander van dat de geborgde zetels van het waterschap blijven. Het besturen van het waterschap schuift anders nog meer op naar een politiek bestuur. Juist de geborgde zetels zorgen ervoor dat er vakbroeders, in dit geval vanuit de LLTB, in het bestuur worden afgevaardigd. Zo hebben we als agrarische sector rechtstreeks invloed op het te voeren beleid en de uitvoering.'

Franssen-Muijtjens: 'De discussie over de geborgde zetels loopt al lang. Wat mij betreft toch handhaven. Het gevaar bij afschaffing is dat externen zonder jouw medezeggenschap besluiten gaan nemen over jouw grondgebied. Het vraagt te veel deskundigheid en voeling met de sector. Zoiets moet je niet uit handen geven aan externen.'


Er wordt steeds harder geroepen om meer woningbouw. 1 miljoen nieuwe woningen willen de meeste partijen. Waar moeten die dan komen?

Geraats: 'We wonen in een klein land, dus we zullen die afweging zorgvuldig moeten maken. Zoveel mogelijk inbreilocaties benutten, die zijn er legio in de steden. Leegstaande kantoren ombouwen en meer bouwen in de hoogte, daar is ruimte genoeg. Dicht bij de steden zou wonen in het bestaande groen mogelijk moeten zijn.'

Franssen-Muijtjens: 'Uit mijn wethouderstijd weet ik dat de grootste vraag naar woningen die voor een- en tweepersoonshuishoudens betrof. Zowel voor jongeren en starters als voor ouderen. Veel leegstaande gebouwen, zoals kloosters en kantoren, zijn hier prima geschikt voor. Verder liggen er nog zoveel terreinen, aangekocht en met woonbestemming, aan de randen van het stedelijk gebied te wachten om worden bebouwd.'


Wat moet Limburg als grensregio verbeteren?

Geraats: 'Limburg heeft de meeste buitengrenzen van alle provincies, daarom hebben we veel problemen met het ongelijke speelveld. Dat werkt kostprijsverhogend voor onze producten. Kijk maar naar de regelgeving rondom brandstof, gewasbescherming, bemesten en arbeid. Die verschillen allemaal. Willen we een 'level playing field', dan zal de afstemming tussen het buitenland, Nederland en de Europese Unie beter moeten.'


Tekst gaat verder onder kader.

'Stemmen is nog nooit zo belangrijk geweest'

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats op woensdag 17 maart. Een belangrijk moment, zeker voor de agrarische sector. Na een oproep onder LLTB-leden eerder dit jaar hebben zich twee kandidaten gemeld: Johan Geraats uit Baexem en Ellie Franssen-Muijtjens uit Voerendaal. Waarom stemmen zeker nu ontzettend belangrijk is, leggen de Limburgse ondernemers hieronder uit. Geraats: 'Heel de wereld kijkt naar de agrosector. Onze vooraanstaande rol moeten we koesteren en vasthouden. Agrarisch ondernemers zijn heel innovatief en belangrijk voor Limburg en ons land. Er mag geen stem verloren gaan, de agrosector doet ertoe.' Franssen-Muijtjens: 'Stemmen is nog nooit zo belangrijk geweest als op dit moment. Het is voor de agrarische sector van levensbelang dat we een regering krijgen met partijen die weten waar de pijn- en knelpunten zitten. Van daaruit kunnen we zoeken naar mogelijkheden en kansen. Stimuleren in plaats van afbreken.'

Franssen-Muijtjens: 'Onze provincie heeft door haar ligging zoveel mogelijkheden om internationaal effectief te kunnen opereren. Het is de wet- en regelgeving die op Europees niveau niet goed schijnt te kunnen worden geregeld. Zoiets werkt belemmerend in gebieden die gevoelsmatig en economisch in elkaar overlopen en nauw met elkaar zijn verweven.'


Hoe kan Den Haag agrariërs beter helpen bij het ontwikkelen en verduurzamen van hun bedrijf?

Geraats: 'Den Haag moet de regels vereenvoudigen zodat het afgeroomde geld van de landbouw, door de Europese Unie (POP), gemakkelijker op het boerenerf gaat landen. Dan kunnen nieuwe technieken en innovaties sneller hun intrede doen. Een overheid kan beter stimulerende impulsen geven dan bestraffende. Meer marge op het product bepaalt het tempo naar duurzaamheid.'

Franssen-Muijtjens: 'Zorg dat gezonde familiebedrijven voldoende worden ondersteund. De wil om te verduurzamen is er allang. Daar wordt ook al hard aan gewerkt. Maar plaag de ondernemer niet met allerlei ad-hocbesluiten en wisselvallig beleid. Zorg voor een langetermijnvisie. Daar kun je dan ook op investeren.'


Wat zijn voor het CDA de drie belangrijkste landbouwspeerpunten?

Geraats: 'Respect voor de land- en tuinbouw is het eerste dat terug moet komen in de politieke arena. Het mooie gemêleerde landschap in Nederland is voor een groot deel te danken aan de agrosector. Verder is bedrijfsopvolging een groot probleem. Er wordt te weinig verdiend en de sector wordt nog te vaak onterecht negatief in het nieuws gebracht. We moeten zorgen voor perspectief voor de jonge generatie. Verder vind ik dat bedrijfsontwikkelingen mogelijk moeten blijven in combinatie met houdbare vergunningen.'

Franssen-Muijtjens: 'Er moet meer aandacht komen voor de strategische waarde van een gezonde agrarische sector. Dus alles inzetten voor het behoud van toekomstbestendige bedrijven. Verder is Nederland wereldwijd koploper op het gebied van innovatie en onderzoek. Zet deze kennis in voor een duurzame en natuurinclusieve land- en tuinbouw. Een derde speerpunt is het zorgen voor kortere ketens. Stimuleer lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten. Dat is beter voor alle partijen en voor het milieu.'


LTO en Nieuwe Oogst organiseren plattelandsdebat

LTO Nederland en Nieuwe Oogst houden donderdag 11 maart een debat over de uitdagingen en kansen waar het platteland voor staat. Centraal staat de rol van boeren en tuinders als dragers van het landelijk gebied en verdienvermogen. Het verkiezingsdebat is die avond vanaf 20 uur online te volgen via een Nieuwe Oogst-livestream. Deelnemers aan het debat zijn Cees de Jong (CDA), Jan Klink (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Roelof Bisschop (SGP), Hermen Vreugdenhil (CU), Caroline van der Plas (BBB), Jan Cees Vogelaar (JA21) en Laura Bromet (GL). Volg ook het andere nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer