CDA+en+CU%3A+predatie+en+te+weinig+geld+grootste+probleem
Nieuws
© Johan Wissink

CDA en CU: predatie en te weinig geld grootste probleem

In Friese Statenfracties van CDA en ChristenUnie (CU) ageren tegen het weidevogelbeleid dat de provincie deze week heeft gelanceerd. Niet de nazorg, maar predatie en te weinig provinciaal geld zijn in de kern het grootste probleem, geven Attje Meekma (CDA) en Wiebo de Vries (CU) aan. Zij pleiten onder andere voor hogere beheervergoedingen.

Provincie Fryslân wil de zorgplicht voor weidevogels aanscherpen in de omgevingsverordening. Het plan is dat boeren straks voor zij het land op gaan, dat moeten laten controleren op vogelnesten. Boeren hebben wettelijk een zorgplicht richting weidevogels, maar dat is moeilijk te handhaven. Reden waarom de provincie nu het roer wil omgooien.

De voorgestelde maatregel zorgt voor enorm veel commotie: talloze boze reacties van boeren, maar ook de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) is niet blij met de maatregel. Er zijn al weinig nazorgers en door de voorgestelde maatregel vreest de BFVW dat degenen die er zijn zullen afhaken. 'De relatie tussen nazorgers en boeren komt onder druk te staan', zeggen Meekma en De Vries namens hun fracties.


Onvoldoende deskundigen

'Stel een boer wil maaien, dan moet hij eerst contact zoeken met een nazorger van de BFVW of een andere deskundige, die zijn percelen controleert op nesten of kuikens. De eerste snede maaien boeren allemaal in dezelfde periode van pakweg veertien dagen. Voor die check op nagenoeg hetzelfde tijdstip zijn simpelweg onvoldoende deskundigen beschikbaar.', reageren CDA en CU in een open brief.

CDA en CU vervolgen: 'Een boer is afhankelijk van het weer en soms ook van de planning van de loonwerker. Hij kan niet dagen wachten op een controleur. De nu voorgestelde regels zijn niet werkbaar, ze werken frustrerend en zijn absoluut niet motiverend. Sterker nog, de meeste boeren zorgen goed voor de weidevogels op hun land, maar met dergelijke strakke regels neemt de motivatie af.'


Zoekgebieden

De nieuwe beleidsregels moeten gaan gelden in de weidevogelkansgebieden en het open akkerland. Dit zijn zoekgebieden voor weidevogel- en akkervogelbeheer, waar dus niet iedere boer een beheervergoeding krijgt.


De boeren die beheerpakketten met een ANLb-vergoeding (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) op bepaalde percelen hebben, bijvoorbeeld uitgesteld maaien of kruidenrijk grasland, worden door een collectief met beheerregisseurs ondersteund. De BFVW speelt daarin ook een belangrijke rol met nazorgers en monitoring via de weidevogelapp.

'Hier is de zorgplicht dus wel geregeld. Maar de meeste boeren in die weidevogelkansgebieden hebben, onder andere door gebrek aan financiële middelen bij de provincie, geen beheervergoeding. Juist aan hen moet je geen harde regels opleggen. In het zoekgebied zijn zij degenen die zich in de toekomst nog meer willen inzetten voor de weidevogels', schetsen de Friese Statenfracties van CDA en CU.


Demotiverend

Frustratie trekt niemand over de streep, geven CDA en CU aan, om mee te doen. Dat is ook het standpunt van het Kollektivenberied Fryslân (KBF), dat zich over de nieuwe regels ernstige zorgen maakt. CU en CDA vinden dat de provincie uit moet gaan van het vertrouwen in de boer. 'Wat de werkzaamheden op het land betreft gaat het in de meeste gevallen goed met broedende vogels.'

Predatie en te weinig provinciaal geld voor grotere leefgebieden noemen de Friese Statenfracties van CDA en CU de echte grote bedreigingen voor de weidevogels. 'Er is meer uitgesteld maaien, plasdrasgebied en kruidenrijk grasland nodig.'


Stimuleren

Meekma en De Vries pleiten voor oplossingen die het weidevogelbeheer stimuleren in plaats van demotiveren. 'Ga door met de campagne 'Grutsk op greidefûgels', het enthousiasmerende antwoord op de zorgplicht, waar ook de provincie aan bijdraagt. Steek het extra geld dat voor handhaving benodigd zou zijn, zo mogelijk in beheervergoedingen, zodat er meer leefruimte voor weidevogels kan komen.'

Verder pleiten de Statenfracties van CDA en CU ervoor dat de provincie zoveel mogelijk meewerkt aan predatiebeheerplannen en de BFVW helpt met de werving van nazorgers. Er zijn zoveel betere oplossingen denkbaar, zeggen Meekma en De Vries. 'Alleen door een positieve insteek kunnen boer en burger weer trots worden op het jonge weidevogelleven op het land.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer