SER verricht onderzoek naar landbouwakkoord

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat in opdracht van het ministerie van LNV een verkennend onderzoek uitvoeren naar het landbouwakkoord. De uitkomst moet als inbreng dienen voor een nieuw regeerakkoord.

SER+verricht+onderzoek+naar+landbouwakkoord
© Jan van Liere

Landbouwminister Carola Schouten heeft de onderzoeksopdracht aan de SER vrijdag met de Tweede Kamer gedeeld. Het onderzoek moet bijdragen aan een breedgedragen akkoord over de toekomst van de landbouw. De minister geeft hiermee uitvoering aan een SGP- motie die in december is aangenomen door de Tweede Kamer.

In het landbouwakkoord maken landbouw- en maatschappelijke organisaties, financiers en ketenbedrijven gezamenlijk afspraken over onder andere de verdere verduurzaming van de landbouw en het verdienvermogen. Deze afspraken moeten de basis zijn voor een langjarig en toekomstbestendig landbouwbeleid.


‘Er is een helder en concreet perspectief nodig op een toekomstbestendige, want economisch en ecologisch duurzame landbouw. Daarvoor zijn politieke keuzes en afspraken nodig. Deze moeten er voor zorgen dat er duidelijke doelen voor een duurzame productie komen die individuele boeren en ketenpartijen zowel duidelijkheid als langjarig handelingsperspectief geven. Daarbij is ook nodig dat duurzame investeringen renderen op bedrijven en in de keten en dat gezonde en duurzame consumptie bevorderd wordt’, aldus Schouten in de opdracht aan de SER.


Verkennend onderzoek

Het verkennende onderzoek zal op hoofdlijnen gereed zijn over ongeveer acht weken. Schouten wil dat de uitkomst nog kan worden meegenomen in de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Een komend kabinet zal de inhoud van het landbouwakkoord dan verder invulling gaan geven.

‘Op basis daarvan kan een volgend kabinet de politieke kaders en randvoorwaarden vaststellen waarbinnen dergelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Op deze manier worden stappen gezet en wordt ook de democratische legitimiteit en het politieke draagvlak van een akkoord gewaarborgd’, aldus Schouten vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.


• Bekijk ook: Sociaal Economische Raad krijgt het voortouw in landbouwakkoord

In december diende Bisschop tijdens het debat over de stikstofwet een motie in dat pleit voor het landbouwakkoord. Het voorstel kreeg veel steun in de Tweede Kamer. ‘Het is van groot belang dat dit een akkoord wordt met draagvlak van op de eerste plaats de sector zelf’, aldus het SGP-Kamerlid.


Twintig jaar houdbaar

Het akkoord moet afspraken over beleid opleveren die tien tot twintig jaar houdbaar zijn, stelt Bisschop. ‘Zo krijgen boeren en tuinders consistent, meerjarig beleid waar zo'n grote behoefte aan is.’

In de SER zijn werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd. LTO Nederland is naast VNO-NCW en MKB-Nederland een van de drie werkgeversorganisaties die zitting heeft in de raad. ‘Onze inzet voor het landbouwakkoord is een groter verdienvermogen, toekomstperspectief voor jonge agrarisch ondernemers en de beschikbaarheid van grond’, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. ‘We willen dit doen vanuit een breedgedragen landbouwfront. Het NAJK neemt daarin een belangrijke rol.’

Eerder had de SER de hand in de totstandkoming van het Energie- en Klimaatakkoord, het Pensioenakkoord en sectorakkoorden voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer