Kamer+wil+luchtwassers+uit+Maatlat+Duurzame+Veehouderij
Nieuws
© Twan Wiermans

Kamer wil luchtwassers uit Maatlat Duurzame Veehouderij

Luchtwassers horen volgens de Tweede Kamer niet in de Maatlat Duurzame Veehouderij. De Kamer steunde donderdag een verzoekmotie om ze daaruit te halen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Door steun van D66, PVV en de linkse oppositie was er een meerderheid voor.

Volgens Ouwehand vergroten luchtwassers het brandgevaar in stallen en dragen ze bij aan het 'zeer slechte klimaat' in stallen, 'met ernstige en structurele dierenwelzijnsproblemen, zoals ernstige benauwdheid, pleuritis, chronisch hoesten en longontstekingen bij varkens tot gevolg'. Daarnaast zijn er volgens haar twijfels over de effectiviteit van luchtwassers om geur en ammoniak uit stallucht te filteren.

De partijen die de motie steunen, willen niet langer dat de overheid luchtwassers stimuleert en subsidieert. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) stal heeft een lagere milieubelasting en is voorzien van maatregelen om diergezondheid en dierenwelzijn te vergroten. Een MDV-stal draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor melkveestallen is er een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kunnen boeren met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds.


Certificaten

In de periode van 2007 tot en met 2019 werden ruim zesduizend MDV-stalcertificaten verleend. Aangezien de motie een verzoek betreft aan de regering, kan de minister van landbouw de motie naast zich neerleggen. Een motie van de Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en William Moorlag (PvdA) om met een afbouwscenario te komen voor de intensieve veehouderij, haalde het donderdagavond niet.

Volgens D66 en de PvdA is de intensieve veehouderij niet toekomstbestendig vanwege 'de omgang met het dier en de risico's voor de volksgezondheid en het milieu'. Volgens beide Kamerleden maakt de uitbraak van het coronavirus het 'nog urgenter' om de relatie tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden en de risico's voor de volksgezondheid te bezien.


Kabinetsformatie

Beide Kamerleden hadden graag gezien dat het afbouwscenario was betrokken bij de komende kabinetsformatie, inclusief 'maatregelen om de sociale gevolgen op te vangen en te verzachten'.

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer