Succesvolle+kievitpilot+in+Noordwest%2DOverijssel
Nieuws
© Vidiphoto

Succesvolle kievitpilot in Noordwest-Overijssel

52 agrariërs hebben vorig jaar deelgenomen aan een pilot vanuit agrarisch collectief Noordwest-Overijssel om het leefgebied van de kievit te verbeteren en naar manieren om dit in te passen in de bedrijfsvoering van de agrariërs.

Daarnaast keken de boeren naar manieren om de maatregelen in te passen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De veldmaatregelen blijken niet alleen meerwaarde te hebben voor de kievit, ook deelnemers zelf zijn volgens het collectief enthousiast.

De pilotmaatregelen bestonden uit randenbeheer, het uitrijden van ruige mest en het creëren van drassige locaties voor de kievit. Op deze plekken kunnen de kieviten en hun kuikens voedsel vinden en kuikens kunnen zich verstoppen voor predatoren. Weidevogelvrijwilligers hebben tijdens het weidevogelseizoen onderzocht of kieviten daadwerkelijk gebruikmaakten van de maatregelen.


Kieviten bij drassige locaties

Zoals verwacht bleek uit dit onderzoek dat het merendeel van de kieviten en hun kuikens, maar ook andere weidevogels, gebruikmaakten van de maatregelen. Vooral rond de drassige locaties zijn concentraties van kieviten waargenomen. Ook deden de vrijwilligers en de boeren verschillende waarnemingen van kievitkuikens nabij of in de randen.

In de pilot is onderzocht hoe de maatregelen op een goede manier hun weg kunnen vinden binnen het nieuwe GLB. Centraal hierbij stond een effectieve vergroening, die goed werkbaar is voor agrariërs. Hierbij was het belangrijk om de sociaal-economische effecten voor de agrariërs te onderzoeken. Om die reden zijn in samenwerking met Aeres Hogeschool enquêtes afgenomen bij de deelnemers.

Uit enquêtes komt onder meer naar voren dat de maatregelen goed inpasbaar zijn voor de deelnemende agrariërs. De deelnemers gaven aan dat ze de maatschappelijke bijdrage die ze leveren door het nemen van maatregelen en de vergoeding die ze daardoor ontvangen als belangrijke voordelen ervaren. De tijd die ze kwijt waren aan de uitvoering van de maatregelen bleek achteraf minder te zijn dan ze vooraf hadden verwacht.


80 procent: zinvolle maatregelen

Ongeveer 80 procent van de deelnemers vond de maatregelen die ze op het bedrijf hadden uitgevoerd zinvol voor weidevogels. Bij een op de drie deelnemers is de motivatie om de kievit te beschermen toegenomen door de pilot. Vooral het pakket met drassige locaties zagen ze als belangrijkste voor het verbeteren van het leefgebied van de kievit.

Binnen de pilot was het ook van belang om te onderzoeken of de maatregelen vanuit de lucht zichtbaar zijn, zodat eventuele controles in de toekomst met satellieten kunnen worden uitgevoerd. Om die reden is droneonderzoek uitgevoerd, waarbij de locaties van de maatregelen zijn onderzocht. Het bleek dat vooral de randen goed waarneembaar zijn vanuit de lucht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer