Vertify+geeft+Proeftuin+Zwaagdijk+en+Demokwekerij+Westland+nieuw+elan
Achtergrond
© Vertify

Vertify geeft Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland nieuw elan

'Vergroening is min of meer de rode draad in ons onderzoek', geeft programmamanager Joris Roskam als verklaring voor de nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland. 'De kernspreuk van Vertify is: 'We explore, We explain'. Het betekent dat we naast uitvoeren van proeven meer nog aandacht willen besteden aan de uitleg bij onderzoeksresultaten.'

'Ons onderzoek is meer dan alleen een zoektocht naar een nieuw middel, omdat een ander middel verdwijnt. Meer dan voorheen bieden we totaaloplossingen die we integreren in teeltsystemen', zegt Vertify-directeur Johan Kos. 'Daarbij willen we dicht op de praktijk zitten en zoeken we aansluiting bij de meest innovatieve telers.'

Samen met programmamanager Joris Roskam geeft Kos uitleg bij de nieuwe naam voor Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland. 'Dit is een proces met een lange aanloop. We vinden al langer dat we ons imago iets mogen afstoffen. Vertify als nieuwe naam geeft nieuw elan en het dekt de lading van onze activiteiten veel beter. Bovendien past het bij de ambitie om ons ook internationaal meer te profileren.'

Ooit begon proeftuin Zwaagdijk in de jaren '80 als regionale onderzoeklocatie van de Rijksoverheid voor de bloembollenteelt, vollegrondgroente en glastuinbouw. Echter al na een beperkt aantal jaar werd duidelijk dat fors bezuinigd ging worden op praktijkonderzoek en dat de proeftuin in Zwaagdijk alweer op de nominatie stond om zijn deuren te moeten sluiten.

We willen met ons onderzoek dicht op de praktijk zitten

Johan Kos, directeur Vertify

Kos, in die tijd bedrijfsleider, besloot samen met enkele collega's als een zelfstandige stichting in 1997 een doorstart te maken. 'We zagen wel een kans met de voor die tijd moderne faciliteiten om iets te betekenen voor onderzoek in de regio.'


Zeventig medewerkers

'Vol ambitie zijn we gestart met twee onderzoekers', vervolgt Kos. 'In de loop van jaren hebben we onze plek in het onderzoek verdiend, niet alleen in bloembollen, groenten en sierteelt, maar ook in akkerbouw. Nu zijn we een organisatie met zeventig medewerkers.'

Proeftuin Zwaagdijk groeide gestaag door de overname van onderzoeksactiviteiten van andere partijen. Zo werd in 2012 ook de Demokwekerij Westland in Honselersdijk toegevoegd aan de organisatie. Op initiatief van onder andere beide onderzoeksinstellingen is vervolgens het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk opgericht als kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw.

'We gebruikten steeds verschillende namen door elkaar. Nu valt alles onder de noemer Vertify, dat geeft intern en extern meer duidelijkheid', vindt Kos. De naam Vertify staat voor groen en voor het verifiëren van onderzoekshypotheses. Het verwijst volgens Roskam naar de bijdrage die de onderzoeksinstelling wil leveren aan de vergroening van de land- en tuinbouw.

De kernspreuk 'We explore, We explain' geeft aan dat kennisoverdracht naast het reguliere onderzoek een grotere rol gaat spelen. Roskam: 'We leggen meer de nadruk op communicatie en onze contacten met telers om de onderzoeksresultaten toe te lichten.' Roskam vertelt dat in 2019 zo'n 40.000 bezoekers aanwezig zijn geweest op bijeenkomsten op onderzoekslocaties in het Westland, in Zwaagdijk en het akkerbouwplatform in de Wieringermeer.

Belangrijke thema's in het onderzoek van Vertify zijn plantgezondheid, digitalisering en precisietechnieken, teeltsystemen en waterkwaliteit en -kwantiteit. 'We doen zelf suggesties voor grotere onderzoeksprogramma's', vertelt Roskam. 'Daarbij komen we ook met out of the box-oplossingen die we in ons onderzoek testen. Voor het bedenken en uitwerken hiervan hebben we bijvoorbeeld contacten met wetenschappers van diverse universiteiten.'


Langjarige projecten

Kos en Roskam vertellen dat in 2020 voor zes grote onderzoeksprojecten in het kader van publiek-private samenwerkingen (PPS) voorstellen bij de Topsector Kennis en Innovatie zijn ingediend. Daarbij wordt nauw samengewerkt met organisaties als BO Akkerbouw en Glastuinbouw Nederland. Drie voorstellen zijn gehonoreerd. Twee van de overige projecten worden wel opgestart, maar dan iets kleiner. 'Slechts één idee blijft voorlopig op de plank liggen', aldus Roskam.

Een mooi voorbeeld van een onderzoeksproject waar Vertify de komende vier jaar aan gaat werken, is de PPS 'Groen op Zaad'. Doel van dit project, dat samen met koepelorganisatie Plantum wordt uitgewerkt, is om samen met de zaadindustrie alternatieven voor de chemische zaadontsmetting te ontwikkelen. 'Dit is een prachtig project met raakvlakken in alle landbouwsectoren. Bovendien is het vrij uniek dat vrijwel alle zaadfirma's hieraan meewerken', stelt Kos.


'Internationaal onderzoek komende jaren een boost geven'

Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland waren de laatste zes tot zeven jaar ook betrokken bij onderzoek in landen als China, Vietnam en Colombia. Het betreft vooral projecten in de glastuinbouw in samenwerking met technische toeleveringsbedrijven uit Nederland. Vertify-directeur Johan Kos vertelt dat vanwege corona de internationale activiteiten op een lager pitje staan, maar wel weer opgepakt gaan worden zodra er mogelijkheden zijn. 'Ook voor corona was onze omzet vanuit het buitenland nog bescheiden. De komende jaren willen we dat een boost geven.' In China is door de voorgangers van Vertify samen met partners de eerste aanzet gegeven voor de bouw van een World Horti Center. Maar ook dat gaat nu stroperig, meldt Kos. 'Dit wordt een platform om de lokale bevolking te informeren over de glastuinbouw en voor Nederlandse bedrijven om zich te presenteren.'

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer