Onderzoek+moet+meststroom+nieuwe+stalsystemen+tot+waarde+brengen
Nieuws
© Twan Wiermans

Onderzoek moet meststroom nieuwe stalsystemen tot waarde brengen

Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan worden.

Via deze route willen de betrokken partijen ook de stikstof- en broeikasgasuitstoot verlagen. Het onderzoeksprogramma 'Betere stal, betere mest, betere oogst' zal naar verwachting in maart van start gaan. Het onderzoeksbudget bedraagt 1,4 miljoen euro. Naast onder andere het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding nemen ook veehouders en akkerbouwers aan deze publiek-private samenwerking deel.

De focus ligt op meststromen uit nieuwe stalsystemen. Het gaat in eerste instantie om het scheiden van de urine en de dikke fractie en vervolgens om de juiste toepassingen op het land, bijvoorbeeld door precisiebemesting en als vervanging van kunstmest.


Biogasopbrengst

Binnen het project zal nadrukkelijk worden gekeken naar de Franse coöperatieve varkensvleesketen Cooperl. Binnen dit stalsysteem wordt de mest zonder urine vergist en dat resulteert in een hoge biogasopbrengst. Het digestaat en de urine worden bewerkt tot bemestingsproducten die zo veel waarde opleveren dat de extra investering in de stallen terug te verdienen is. Cooperl zal ook in het Nederlandse onderzoeksproject deelnemen.

Daarnaast is nauwe afstemming tussen leveranciers van stalsystemen, veehouders, mestverwerkers en telers van gewassen nodig. Nieuwe stalconcepten die bijdragen aan de reductie van ammoniak-, methaan- en lachgasuitstoot leveren andere mestproducten op. In het project wordt direct onderzocht hoe de akkerbouw deze kan benutten.


Lopende projecten

Onderzoeksprogramma 'Betere stal, betere mest, betere oogst' zoekt aansluiting bij de al lopende projecten en initiatieven, zoals NL Next Level Mestverwaarding. Voor praktijkdemonstraties zal nauw worden samengewerkt met praktijknetwerken in de provincies, zoals bijvoorbeeld Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop in diverse regio's en Brabant Bemest Beter.

De initiatiefnemers hopen dat door het onderzoek de druk op de mestmarkt zal afnemen en dat de milieubelasting terugloopt. Door een betere benutting van nutriënten zal ook het risico op uit- en afspoeling afnemen, zo is de verwachting.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer