Melkveehouders+zitten+krap+bij+kas
Nieuws
© Twan Wiermans

Melkveehouders zitten krap bij kas

De melkveehouderij heeft in 2020 financieel een krap jaar achter de rug. Ook in 2021 lijkt het geen vetpot te zijn voor de sector. Plannen wordt steeds belangrijker.

Ids van der Ploeg, adviseur financieel management van DLV Advies, stelt dat de helft van alle melkveebedrijven op dit moment moeite heeft om rekeningen te betalen en zit er weinig vet op de botten. Volgens hem was 2017 het laatste redelijk goede melkjaar.

'Over het afgelopen jaar bedraagt de gemiddelde FrieslandCampina-garantieprijs 34,45 euro. Daar kan een gemiddelde melkveehouder niet mee uit de voeten', zegt hij. Ook de nabetaling zal naar zijn verwachting niet hoog zijn, omdat de coöperatie een bezuinigingsplan vanwege de coronasituatie versneld doorvoert om kosten te reduceren.


Melkproductie

Volgens Agrimatiecijfers nam de melkproductie in 2020 per bedrijf toe met 3,5 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf. De stijging van de melkproductie per koe bleef beperkt tot 0,5 procent per koe. Het inkomen per 100 kilo melk daalde in 2020 naar een niveau van 7,3 euro. Dit komt neer op een daling van 15 procent, vooral door de lagere melkprijs.


Een andere belangrijke oorzaak voor een lager inkomen per koe zijn de voerkosten. Niet alleen doordat in het oosten van het land extra ruwvoer moet worden aangekocht vanwege de droogte. Van der Ploeg signaleert ook dat de voerkosten sinds afgelopen zomer verder zijn gestegen. Voor het komend halfjaar zal die voerprijs op een te hoog niveau komen te liggen, zeker ten opzichte van de melkprijs. Hij verwacht dat dit de voerwinst en de liquiditeitspositie verder onder druk zet.

Eenzelfde trend komt naar voren in de Agrimatiecijfers. Nadat de krachtvoerprijs in 2019 al hoger lag dan in 2018, steeg deze prijs door tot in juni 2020. Na een korte dip volgde een verdere stijging. In de eerste elf maanden van dit jaar lag die prijs 2,5 procent hoger dan in 2019. Daarbij ligt de prijs voor mais hoog. Deze prijs is stijgende. Ook is er een stijging waarneembaar in de hooiprijs, meldt Agrimatie.


Vooruitzichten

Volgens Van der Ploeg zijn de vooruitzichten niet positief. Een snel herstel is vooralsnog niet te verwachten. Hij adviseert daarom om met een specialist goed naar de toekomst te kijken en de verwachte inkomsten en uitgaven alvast op een rijtje te zetten, bijvoorbeeld met een liquiditeitsprognose. 'Je weet dan wat er binnenkomt en wanneer pittige rekeningen zijn te verwachten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer