CO2%2Demissie+glastuinbouw+neemt+in+2019+toe
Nieuws
© Vidiphoto

CO2-emissie glastuinbouw neemt in 2019 toe

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is vorig jaar met 0,2 megaton toegenomen tot 5,9 megaton, blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2019 van Wageningen Economic Research.

De toename van de CO2-emissie is vooral het gevolg van de uitbreiding van het areaal in de Landbouwtelling. Deze groei komt niet overeen met het saldo van nieuwbouw en sloop van kassen. In 2019 hebben meer bedrijven de Landbouwtelling ingevuld waardoor het gerapporteerde areaal en vervolgens ook het energiegebruik groter is. 'Het is aannemelijk dat de Landbouwtelling in 2019 dichter bij de werkelijke situatie zit, maar voor eerdere jaren een te laag areaal geeft', stelt onderzoeker Nico van der Velden van Wageningen Economic Research.

Verder nam de CO2-emissie toe door meer verkoop van elektriciteit en een afname van de inkoop van niet-duurzame warmte. Wel dempte een groter verbruik van duurzame energie en de inkoop van elektriciteit dit effect.


Het gebruik van duurzame energie is het afgelopen jaar met 35 procent toegenomen tot 10,0 petajoule. Het aandeel in het totale energiegebruik groeide van 7,4 naar 9,4 procent. Niet eerder werd er zoveel duurzame energie in de glastuinbouw gebruikt, meldt Wageningen Economic Research. De groei zat vooral bij de inkoop van duurzame warmte. Het gebruik van biobrandstof en aardwarmte zat eveneens in de lift. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw kwam in 2019 voor het eerst uit boven het percentage voor heel Nederland.


Per vierkante meter

Uit de Energiemonitor Glastuinbouw komt verder naar voren dat het energieverbruik per vierkante meter gelijk is gebleven. De elektriciteitsproductie van de glastuinbouw nam in 2019 toe naar 10,5 miljard kilowattuur. Dit is 9 procent van de nationale consumptie. De verbruik van elektriciteit stijgt al jaren en lag vorig jaar op 8 miljard kilowattuur, wat overeenkomt met 6 procent van de nationale consumptie.

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening van de glastuinbouw daalde in de afgelopen tien jaar van 88 naar 78 procent. Het gebruik van externe CO2 liep op tot 0,7 megaton. De glastuinbouw en de overheid hebben ambities om de CO2-emissie van de sector substantieel te reduceren. Hiervoor is een transitie nodig met twee belangrijke elementen: vermindering van het energiegebruik per vierkante meter en een kleinere benutting van het aardgas.


Correctie van emissieruimte

Het doel voor 2020 is een CO2-emissie van 4,6 megaton. De glastuinbouw zit daar nog 1,3 megaton boven. 'Hoewel de glastuinbouw het bij het terugdringen van de CO2-emissie beter doet dan Nederland als geheel, zal het doel voor 2020 niet worden gehaald', stelt Van der Velden.

De CO2-emissie van de glastuinbouw voor 2020 is geraamd op 6,0 megaton. Als de emissie buiten de bandbreedte komt te liggen door verandering van het areaal dan wel verkoop van elektriciteit vanuit warmtekrachtkoppeling op aardgas, zoals nu het geval is, kan in overleg tussen overheid en sector de CO2-emissieruimte technisch worden gecorrigeerd. Dit is in 2017 ook gebeurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer