Glastuinbouw+stoot+evenveel+CO2+uit+als+vier+jaar+geleden
Nieuws
© Vidiphoto

Glastuinbouw stoot evenveel CO2 uit als vier jaar geleden

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw ligt met 5,7 Mton in 2018 op het niveau van 2014. Dat blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2018 van Wageningen Economic Research.

De uitstoot ligt 1,1 Mton boven het in 2017 aangescherpte doel van 4,6 Mton voor 2020. Sinds 1990 is de CO2 -emissie in de glastuinbouw met 16 procent gedaald tegen een reductie van 1 procent voor totaal Nederland. 'Hoewel de glastuinbouw het bij het terugdringen van de CO2 -emissie beter doet dan Nederland als geheel, is de verwachting dat de doelstelling voor 2020 niet wordt gehaald', schrijven de samenstellers van de Energiemonitor Glastuinbouw 2018.

Sinds 2014 leidde een groeiend energiegebruik per vierkante meter en eem grotere elektriciteitsproductie voor de verkoop tot een toename van de CO2-emissie. Daar stond een CO2-emissiereductie tegenover door de krimp van het areaal, meer duurzame energie en een toename van de inkoop van elektriciteit. In de periode 2010 tot en met 2014 daalde het energieverbruik per vierkante meter en werd minder elektriciteit verkocht, waardoor een substantiële CO2-emissiereductie werd gerealiseerd.

Energiegebruik neemt toe

De energiemonitor toont aan dat het effect van intensivering in de afgelopen vier jaar groter was dan het totaaleffect van extensivering en energiebesparing. De intensivering is het gevolg van de toenemende marktvraag naar energie-intensievere glastuinbouwproducten die in de winterperiode worden geteeld met groeilicht.


Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik groeide in 2018 met 0,9 procent naar 7,3 procent. In de periode 2010 tot en met 2018 is het gebruik van duurzame energie in de Nederlandse glastuinbouw verdrievoudigd. Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw is in 2017 en 2018 vrijwel gelijk aan het aandeel in geheel Nederland.

Groter aandeel aardwarmte

In 2018 voorzag aardwarmte in 48 procent van de toegepaste duurzame energie, op afstand gevolgd door inkoop duurzame elektriciteit (20 procent), zonne-energie (11 procent), biobrandstof (10 procent), inkoop duurzame warmte (10 procent) en inkoop duurzaam gas (kleiner dan 1 procent. De groei zit bij aardwarmte en inkoop van duurzame warmte: de inkoop van duurzame elektriciteit neemt af.

Het aandeel van aardgas in de energievoorziening daalde in de afgelopen acht jaar van 88 naar 81 procent. 'Daarmee zijn de eerste stappen gezet om minder afhankelijk te worden van aardgas', staat in de energiemonitor. Voor een energievoorziening zonder CO2-emissie is externe CO2 nodig voor de gewassen. Het gebruik van externe CO2 groeide in 2018 met bijna 10 procent naar 0,64 Mton.

Warmtekrachtkoppeling

In 2018 werd op zo'n 63 procent van het areaal glastuinbouw warmte en elektriciteit geproduceerd met warmtekrachtkoppeling (wkk) op aardgas. De elektriciteitsproductie bedroeg ruim 9 miljard kWh en voorzag daarmee in bijna 8 procent van de nationale consumptie.

Door de wkk's werd op nationaal niveau 1,6 Mton CO2-emissie vermeden. Dat komt echter niet tot uiting in de CO2-emissie van de glastuinbouw. Door een daling van de stroomprijs nam de verkoop in de periode 2010 tot en met 2014 af met 3,2 miljard kWh.

In de periode 2014 tot en met 2018 ging de stroomprijs omhoog door een aantrekkende marktvraag en nam de verkoop met 0,4 miljard kWh toe. Dit bracht respectievelijk een daling van de CO2-emissie met 0,86 Mton en een toename van de CO2-emissie met 0,10 Mton met zich mee.

Electriciteitsconsumptie

De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw groeit al jaren door meer groeilicht en bedroeg in 2018 circa 6,7 miljard kWh; dat is volgens de energiemonitor zo'n 5,5 procent van de nationale consumptie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer