Big Brother-taferelen bij bemesting

Met het nieuwe mestbeleid is de Nederlandse melkveehouderij nog niet af van het wegen en bemonsteren van een deel van de mest. Nutriënten moeten immers gericht worden aangewend waar ze nodig zijn om uitspoeling te voorkomen. Big Brother-achtige technieken spelen daarbij een steeds belangrijkere rol.

Dat voorspelde Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van de LTO vakgroep Melkveehouderij, maandag tijdens de webinar van deze vakgroep. Hij denkt daarbij aan technieken als het realtime meten en registreren van gehalten tijdens het mest uitrijden en nieuwe analysetechnieken.

Weliswaar wil minister Carola Schouten over pakweg tien jaar naar een eenvoudiger mestbeleid om mestfraude tegen te gaan, toch blijft het belangrijk dat alle mest op de juiste plaats komt. 'Bij mestafzetcontracten met akkerbouwers is het belangrijk dat de grond goed wordt gevoed en de akkerbouwer wil weten wat en hoeveel meststoffen hij op zijn perceel krijgt.

‘Een akkerbouwer mag niet worden afgerekend op mest die hij niet heeft ontvangen, en een melkveehouder wil niet meer mest afvoeren dan het werkelijke overschot. Dit moet nauwkeurig gebeuren', vervolgt Verstraten.

Bij de herbezinning van het mestbeleid wil Schouten dat bedrijven met runderen, vleeskalveren uitgezonderd, verplicht grondgebonden zijn. Dit betekent dat ze over voldoende grond moeten beschikken, eventueel met contracten met derden. Alle overige bedrijven kunnen ervoor kiezen ook volledig grondgebonden te worden en alle mest op land uit te rijden. Het alternatief voor die veehouders is alle mest verplicht laten verwerken.


Ogenschijnlijk eenvoudiger

'Dit systeem maakt het ogenschijnlijk eenvoudiger, en de maatschappij vindt dat koeien bij grond horen. Zo redeneert de minister', aldus Verstraten. Hij had liever gezien dat de minister meer had meegenomen van de insteek van de LTO vakgroep Melkveehouderij, waarbij de ondernemer kon kiezen voor de opties van een eenvoudig generiek beleid, een wat meer mineralenkringloopbeleid met een iets hoger mestgiftniveau of een kringlooppluspakket, waarbij meer mest, maar ook meer verantwoording hoort.

Verstraten: 'De minister legt veel nadruk op forse structuurmaatregelen om daarmee vereenvoudiging te kunnen aanbrengen in het stelsel en fraude uit te bannen. Ik verwacht dat bij de invoer van dit ook andere wetgeving als de melkveewet en grondgebondengroei en mestverwerkingsplicht kan verdwijnen. Ik denk dat dit de waterkwaliteit echter niet gaat helpen', stelt hij.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer