Ctgb: voorlopige beperking instroom aanvragen middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) constateert een toename in de vraag naar beoordelingscapaciteit in de EU en het aantal verzoeken of het Ctgb wil optreden als beoordelend lidstaat.

Ctgb%3A+voorlopige+beperking+instroom+aanvragen+middelen
© Han Reindsen

De afgelopen jaren heeft het Ctgb hierop ingespeeld door als organisatie gecontroleerd te groeien. Het resultaat daarvan is dat het Ctgb in de afgelopen jaren meer dan een 'fair share' aan aanvragen voor middelen en stoffen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen heeft aangenomen.

Overal is er echter een tekort aan beoordelingscapaciteit in de EU, bij de toelatingsautoriteiten in de lidstaten en dat tekort is vergroot door de brexit. Het Ctgb agendeert dit in de verschillende EU-overleggen, omdat de lidstaten dit probleem samen zullen moeten oplossen.


Omvangrijker en complexer

Aanvragen zijn omvangrijker en complexer geworden, doordat veel toepassingen worden aangevraagd, producten worden samengevoegd in biocide productfamilies, de kwaliteit van biocidedossiers is frequent matig en in sommige gevallen is er ook nog geen geharmoniseerd toetsingskader.

Bij dossiers voor gewasbeschermingsmiddelen zijn met name voor ecotoxicologie steeds meer aanpassingen of verfijningen nodig om tot een veilig gebruik te komen. Ook worden de EU-procedures steeds intensiever en uitdagender. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van hormoonverstorende eigenschappen en van neurotoxiciteit.


Werklast groter

'Momenteel is de werklast bij het Ctgb groter dan de beschikbare capaciteit. Dat gaat ten koste van de voorspelbaarheid en doorlooptijd. Dit noodzaakt ons tot het nemen van maatregelen. Een van deze maatregelen houdt in dat de instroom van aanvragen voorlopig wordt beperkt', meldt het Ctgb.

Daarnaast worden, indien mogelijk, werkzaamheden uitbesteed aan evaluerende instanties. Jaarlijks zal bekeken worden of voortzetting van de bijstelling van de instroom nodig is en of inzet van evaluerende instanties en gecontroleerde groei nodig en mogelijk is om de werkvoorraad te stabiliseren en te verkleinen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer