Kabinet+pakt+dierverwaarlozing+harder+aan
Nieuws
© Dirk Hol

Kabinet pakt dierverwaarlozing harder aan

Het kabinet wil diermishandeling- en verwaarlozing van zowel commercieel als hobbymatig gehouden dieren harder aanpakken. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat vrijdag in de ministerraad behandeld is.

Het kabinet benadrukt dat een dier een levend wezen is dat een intrinsieke waarde heeft. 'Bij dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt dit op grove wijze miskend', schrijft het kabinet. 'Een steviger aanpak is dan ook nodig.'

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State om beoordeeld te worden en zal daarna aan de Tweede Kamer voorgelegd worden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan de rechter voortaan een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen. Het houdverbod kan inhouden dat iemand geen dieren, minder dieren of bepaalde diersoorten niet mag houden of bezitten.


Houdverbod van tien jaar

Tot op heden kon een houdverbod door de rechter alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Dit wetsvoorstel maakt het houdverbod als een zelfstandige maatregel mogelijk. Hierdoor kan een houdverbod in meer gevallen worden opgelegd. Ook kan de rechter nu beslissen dat het houdverbod direct na de uitspraak van de rechtbank van kracht wordt. Hiermee wordt voorkomen dat iemand die door de rechtbank is veroordeeld in afwachting van het hoger beroep dieren nog lange tijd kan houden.

Het houdverbod kan ook als gebiedsverbod worden toegepast, om te voorkomen dat iemand in de buurt komt van plaatsen waar dieren worden gehouden. Zo zijn er volgens het kabinet tientallen zaken bekend waarin dieren zijn mishandeld of gedood in stallen, weiden en op kinderboerderijen.

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op op een houdverbod sneller toe te passen bij dierverwaarlozing- en mishandeling. Met name Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV is groot voorstander van een levenslang houdverbod.


Slechte verzorging

Het wetsvoorstel pakt ook andere zaken aan. Nu kunnen bedrijven alleen worden stilgelegd als de gezondheid van mens of dier in gevaar is. Dit wetsvoorstel regelt dat dit ook kan wanneer het welzijn van het dier geschaad wordt, bijvoorbeeld door ondervoeding of slechte verzorging.

Verder kan, als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, een bestuurlijke boete worden opgelegd aan mensen die dieren die bepaalde ingrepen hebben ondergaan laten deelnemen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om honden met een gecoupeerde staart. Dat is nu al verboden als het gaat om een ingreep zonder medische noodzaak, maar in de praktijk komt dit volgens het kabinet nog voor.


Bijtincidenten

Ook bijtincidenten door honden worden harder aangepakt door het aanhitsen van een dier als misdrijf aan te merken. Nu is dit nog strafbaar als overtreding. Het strafmaximum wordt verdubbeld van zes maanden naar een jaar. 'Het komt steeds vaker voor dat honden specifiek worden getraind op kracht en agressiviteit, bijvoorbeeld om de hond als statussymbool te laten dienen of te laten deelnemen aan hondengevechten', schrijft het kabinet. 'Bijtincidenten met dergelijke honden leiden regelmatig tot tragische ongevallen, met soms de dood van het slachtoffer als gevolg.'

De wet maakt het mogelijk om een educatieve maatregel op te leggen bij een overtreding van de wettelijke bepalingen over dierenwelzijn bij gezelschapsdieren. 'Uit onderzoek blijkt dat onkunde bij houders een belangrijke oorzaak is voor ongerief bij gezelschapsdieren', stelt het kabinet. 'Zonder het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de houder is de kans groot dat de houder in herhaling zal vallen. Met de educatieve maatregel kan op de lange duur het onbedoeld overtreden van deze normen worden voorkomen. Houders worden zo in staat gesteld om hun dieren op een verantwoorde manier te houden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
Meer weer