NVWA ziet veel herhaling bij dierverwaarlozing

Bij boerenbedrijven waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dierverwaarlozing signaleert, worden bij de meeste herinspecites opnieuw overtredingen geconstateerd. Om die reden is de NVWA gestart met twee proefprojecten om overtreders te dwingen hun bedrijfsvoering aan te passen.

NVWA+ziet+veel+herhaling+bij+dierverwaarlozing
© DIRK HOL

Zo kan de overtreder bijvoorbeeld worden verplicht een bedrijfshulp in te schakelen. Het aantal meldingen van dierverwaarlozing is in 2018 met 28 procent gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Bij 62 procent van de inspecties die naar aanleiding van een melding zijn uitgevoerd, is geen overtreding geconstateerd. In 2017 was dit 59 procent.

Bij de diersoorten kalveren (vlees- en melkkalf), runderen en varkens zijn de meeste overtredingen vastgesteld. Het ging daarbij vooral om een slechte verzorging van de dieren en onhygiënische huisvesting. Inspecties naar aanleiding van meldingen vinden plaats na een risico-analyse. Niet elke melding wordt gevolgd door de inspectie.

Risicobedrijven

Naast inspecties naar aanleiding van meldingen voert de NVWA ook risicogerichte inspecties uit bij zogenoemde 'risicobedrijven'. Dat zijn bedrijven waar de NVWA een combinatie van hoge risico's voor het dierenwelzijn heeft geconstateerd. In 2018 zijn 131 bedrijven om die reden bezocht.

In 2018 zijn naar aanleiding van inspecties bij risicobedrijven 18 schriftelijke waarschuwingen, 10 bestuurlijke boetes, 34 processen-verbaal en 62 bestuurlijke maatregelen genomen. Ook zijn 12 keer dieren in bewaring genomen.

De naleving van wet- en regelgeving bij de risicogerichte inspecties op risicobedrijven was volgens de NVWA zowel bij de eerste inspecties als bij de herinspecties laag. In totaal was 58 procent van de eerste inspecties niet akkoord. Dit betekent dat er één of meerdere welzijnsovertredingen zijn vastgesteld. Bij 57 procent van de herinspecties was de situatie nog niet akkoord.

Interventie

Bij inspecties die niet akkoord zijn, vindt een interventiemaatregel plaats. Dat kan een schriftelijke waarschuwing zijn, een bestuurlijke boete of een proces-verbaal. Ook kan een bestuursrechtelijke maatregel worden opgelegd die is gericht op herstel van de situatie.

'De veehouder krijgt bijvoorbeeld de opdracht om stallen schoon te maken of een dierenarts in te schakelen', meldt de NVWA. 'Soms worden dieren bij inspecties in bewaring genomen; ze worden dan weggehaald bij de veehouder totdat de situatie op het bedrijf is verbeterd. Dieren worden alleen in bewaring genomen als er geen andere redelijke mogelijkheid is om de overtreding op de locatie te herstellen.'

De NVWA heeft de mestcontroles in 2018 vooral geconcentreerd in de gebieden Brabant/Limburg Noord, de Veluwe en Twente omdat het mestoverschot hier het grootst is en omdat de löss- of zandgrond in deze gebieden het meest gevoelig zijn voor overbemesting.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer