Marktintroductie+agrarische+robots+versnelt
Nieuws
© Arie Meijer

Marktintroductie agrarische robots versnelt

Deelnemers aan de webinar over agrarische robots willen samenwerken in een nieuw ecosysteem om een wereldwijde sleutelrol te spelen. Juist de robotbouwers die vroegtijdig samenwerkten met industriële toeleveranciers zagen serieproductiekosten dalen en het marktintroductieproces versnellen.

ABN Amro-rapport 'Strijd om agrarische robots barst los' verscheen in augustus. De vele positieve reacties daarop waren voor ABN Amro en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) aanleiding om een webinar te organiseren voor een selectie van de Nederlandse agritech en het industriële bedrijfsleven.

Het doel van de webinar was om de ontwikkelingen in globale en Nederlandse agri-robotisering te schetsen en in te gaan op de uitdagingen en kansen voor robotfabrikanten, dealers en industriële toeleveranciers. Zo'n 65 deelnemers gingen hierover met elkaar in discussie.


Arbeidstekort

Verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan de behoefte aan en adoptie van agrarische robots het komend decennium versnellen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een arbeidstekort (migranten), de behoefte aan duurzamer geproduceerd voedsel met minder of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en schaarste aan goede landbouwgrond omdat de bodem verdicht en uitgeput raakt.

Lichte robots kunnen een onderdeel van de oplossing voor deze uitdagingen zijn. Agrarische robots kunnen bijdragen aan duurzame chemiearme of -vrije voedselproductie, het zware werk van arbeidsmigranten overnemen en tegelijkertijd zorgen voor minder druk op de bodem, zowel letterlijk als figuurlijk.


Wereldmarkt groeit

Mede hierdoor verwacht ABN Amro dat de wereldmarkt voor agrarische robots groeit van 6,2 miljard euro in 2020 naar 12 miljard euro in 2030 en dat het Nederlandse aandeel daarin kan groeien van 715 miljoen euro in 2020 naar 2,5 miljard euro in 2030.

Voor het benutten van deze potentie is het cruciaal dat bestaande knelpunten worden aangepakt: wetgeving, fragmentatie van kennis, toegang tot subsidies en durfkapitaal en het verdienmodel voor fabrikanten en agrarische ondernemers. Tot de oplossingen hiervoor zien ABN Amro en BOM onder meer gerichte opleidingen en betere ketensamenwerking.


Brabantse troeven

Om vanuit technologie bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem heeft de BOM via verschillende verkenningen en interviews onderzoek gedaan naar het Brabantse agritech ecosysteem. Hieruit kwam vooral naar boven dat Noord-Brabant vele troeven in huis heeft om het agritech ecosysteem te versterken.

Er zijn ook verschillende uitdagingen voor dit ecosysteem, zoals versnippering van kennis, behoefte aan doorontwikkeling van bepaalde technieken als vision en sensing, bestaande belemmerende wet- en regelgeving en de onderbouwing van businesscases.


Innovatieplatform

Om in te spelen op de groeiende marktpotentie, bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven en applicatiebouwers te ondersteunen in het versneld brengen van innovaties naar de markt, wil de BOM samen met verschillende partners bouwen aan een innovatieplatform.

Het AgROBOts in Motion (AiM) innovatieplatform kan een antwoord zijn op zowel de potentie als de huidige knelpunten voor BV Nederland om een wereldwijde sleutelrol te spelen in agrirobotica.


Klik voor het Strijd om agrarische robots barst los-rapport op onderstaande pdf

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer