VVD+zet+in+op+innovatieve+en+emissiearme+landbouw
Nieuws
© Ruud Ploeg

VVD zet in op innovatieve en emissiearme landbouw

De VVD beschouwt de landbouw van strategische waarde voor Nederland en Europa. De partij wil volop inzetten op innovatie om de sector in balans te brengen met de natuur en de omgeving. Voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte is volgens de liberalen een sterke overheid nodig.

In het conceptverkiezingsprogramma dat de VVD vrijdag presenteerde, schetst de grootste partij van Nederland een vergezicht voor de land- en tuinbouw. Opvallend is de aandacht voor kweekvlees. De VVD heeft hoge verwachtingen van deze technologie en ziet daarin een toekomstig bedrijfsmodel voor varkenshouders.

'De productie van kweekvlees is nu nog niet commercieel rendabel, maar als liberalen met een optimistische levenshouding hebben wij hoge verwachtingen van deze technologie. Toegegeven, de term 'kweekvlees' klinkt nog niet erg aanlokkelijk ten opzichte van 'gewoon vlees'. Maar misschien praten we in de toekomst wel over 'slachtvlees' en 'gewoon vlees' als we een onderscheid maken', aldus de liberalen.


Innovatie is volgens de partij van premier Mark Rutte de kern voor de land- en tuinbouw van de toekomst. Emissiearm produceren staat daarbij voorop, maar zonder een door de overheid opgelegde krimp van de veestapel. De VVD wil extra geld vrijmaken voor proeftuinen waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan innovatieve oplossingen.

Een terugtrekkende overheid gold decennialang als het recept voor een goed ondernemingsklimaat en dat recept moeten we op een aantal punten kritisch tegen het licht houden

Conceptverkiezingsprogramma VVD

Vrijwillig verleasen

De liberalen willen boeren financieel ondersteunen om de omschakeling naar een emissiearme bedrijfsvoering mogelijk te maken. Daarbij moet tijdelijk en vrijwillig verleasen van stikstofruimte mogelijk zijn. Stikstofruimte die wordt gewonnen door emissiearmer te produceren, wordt niet afgeroomd.

'De overheid stelt duidelijke en haalbare doelen, zoals het verminderen van schadelijke emissies. Daarbij wordt niet het middel voorgeschreven, zoals dieraantallen of verplichte weidegang. Boeren zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor ons voedsel. Zij verdienen waardering, ruimte en ondersteuning om te innoveren, zodat zij kunnen kiezen voor emissiearm ondernemen, het overstappen naar een andere vorm van landbouw of ermee stoppen als zij dat willen.'

De VVD wil de komende jaren inzetten op een realistisch en haalbaar natuurbeleid. De partij wil een herijking van de Natura 2000-gebieden en deze samenvoegen of herindelen.


Niet strenger dan EU

'Europese richtlijnen voeren we niet strenger in dan de EU voorschrijft. Zo kunnen we nog steeds genieten van de natuur, maar voorkomen we een wildgroei van wensnatuur en houden we ons natuurbeleid realistisch', schrijft de VVD.

De liberalen willen vasthouden aan het ingezette klimaatbeleid. Volgens de VVD zijn groen en groei te lang als tegenpolen gezien. 'Dit is echter een valse tegenstelling. Een goed klimaatbeleid kan ons duurzamer, welvarender en minder afhankelijk maken van onvrije landen. Klimaatbeleid is geen ideologie. Het gaat om het pragmatisch oplossen van problemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, economisch te kunnen blijven groeien en zoveel mogelijk je leven te blijven leiden zoals je wilt.'


Meer regie vanuit overheid

Een eerlijke verdeling van de schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw vraagt volgens de liberalen om meer regie vanuit de landelijke overheid. Een sterke overheid betekent niet per se een grotere overheid, benadrukt de partij.

'Een terugtrekkende overheid gold decennialang als het recept voor een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende welvaart van mensen. Die doelen zijn voor ons nog steeds leidend, maar het recept moeten we op een aantal punten kritisch tegen het licht houden.'


Monopolie techbedrijven

Een sterke overheid is volgens de VVD ook nodig om het hoofd te bieden aan hedendaagse uitdagingen. De partij verwijst naar de monopoliepositie van grote techbedrijven die miljardenwinsten boeken zonder in de vorm van belastingen bij te dragen aan de samenleving waar die winsten worden geboekt. Ondernemers en burgers moeten daartegen worden beschermd, stellen de liberalen.

'Nederland kan niet zonder ondernemers, groot en klein. En bedrijven hebben behoefte aan een gezond ondernemingsklimaat. Dat kan alleen bestaan wanneer de overheid als marktmeester optreedt tegen uitwassen', aldus de VVD.

Een sterke overheid is volgens de VVD ook noodzakelijk om het hoofd te bieden aan geopolitieke uitdagingen. Een overheid moet daarom soms ingrijpen in de economie. Bijvoorbeeld door deelnames in strategische bedrijven en het beschermen van vitale infrastructuur. De liberalen pleiten daarom ook voor een sterke Europese Unie. En handelsverdragen die 'economieën gelijkwaardig naar elkaar openstellen en bedrijven die oneerlijk concurreren met staatssteun uit onze markt weren'.Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer