Staop+biedt+50%2E000+euro+voor+kennisvergroting
Nieuws
© Han Reindsen

Staop biedt 50.000 euro voor kennisvergroting

Stichting stimulering agrarisch onderwijs en praktijk (Staop) stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor projecten op het raakvlak van praktijk en onderwijs. Staop roept ondernemers, bedrijven en onderwijsinstellingen op daarvan gebruik te maken, zegt Han Swinkels van de stichting.


Hoe is de stichting ontstaan?

'Veertig jaar geleden is de middelbare landbouwschool in Boxtel verkocht. Er is toen afgesproken met het geld van de verkoop nieuwe activiteiten te financieren op het raakvlak van praktijk en onderwijs. Die doelstelling is vijf jaar geleden herijkt. Onderwijsinstellingen of initiatieven die zijn gelieerd aan onderwijs kunnen een beroep op ons doen. Innovatief, duurzaam en toekomstbestendig zijn belangrijke criteria in de beoordeling.'


Noemt u eens twee voorbeelden van initiatieven die geld ontvingen?

'De meest recente aanvraag kwam van Helicon opleidingen voor de aanschaf van drones en bijbehorende software. Een relatief nieuwe ontwikkeling die breed toepasbaar is en die we daarom ook volledig hebben gefinancierd.

'Ander voorbeeld zijn de e-learning modules die uitgeverij Roodbont samen met Trouw Nutrition, Boehringer Ingelheim en Topigs Norsvin ontwikkelde. Zij delen de visie dat kennis de basis vormt voor een gezonde varkenshouderij en dat die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het e-learningplatform is sinds 1 april 2018 beschikbaar voor varkenshouders, hun medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden.'

Elk voorstel op het raakvlak van onderwijs en praktijk wordt serieus beoordeeld

Han Swinkels, stichting Staop

Hoe kan een aanvraag voor het fonds worden ingediend?

'Laat ik beginnen met te stellen dat wij een laagdrempelige stichting zijn. Een voorstel of idee kan zonder een uitgebreide aanvraag naar ons worden gemaild via info@staop.org. Dan verkennen wij als bestuursleden, die beschikken over een uitgebreid netwerk, dat plan en koppelen het weer terug. Niemand zit erop te wachten elkaar met werk op te zadelen.

'Elk voorstel op het raakvlak van onderwijs en praktijk wordt serieus beoordeeld. Wij kijken hoe innovatief en duurzaam een idee is. Duidelijk moet ons worden wat de reikwijdte van de aanvraag is en hoe het idee wordt verankerd in de infrastructuur van onderwijsinstellingen en andere relevante partijen.'


Wie kunnen een beroep doen op Staop?

'Alle groene hbo- en mbo-instellingen in Nederland. Maar ook andere partijen of consortia met affiniteit voor de agrarische sector die een initiatief ontwikkelen in samenwerking met regionale of landelijke, groene hbo- of mbo-instellingen. Een samenwerking met Helicon-opleidingen is geen voorwaarde, maar een pre. De roots van Helicon opleidingen liggen ten slotte in de middelbare landbouwschool van Boxtel.'


Doet Staop nog meer?

'Ja, jaarlijks hebben wij ook nog budget voor een bijdrage aan een (buitenlandse) excursie en/of buitenlandse stage, maar dat is uitsluitend bestemd voor studenten van Helicon in Boxtel.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer