Meer hittemaatregelen voor pluimvee- en varkenssector

De pluimvee- en varkenssector krijgen te maken met meer maatregelen bij hitte. Het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek adviseert de landbouwminister om mechanische ventilatie bij transporten van vleeskuikens en -varkens boven de 27 graden verplicht te stellen. Daarnaast komt er een meldplicht voor sterfte door hitte.

Meer+hittemaatregelen+voor+pluimvee%2D+en+varkenssector
© Twan Wiermans

Dit valt op te maken uit de Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over dierenwelzijn. In de brief gaat ze onder andere uitgebreid in op de gevolgen van de afgelopen drie zeer warme zomers.

De welzijnsrisico’s bij het transport van vleeskuikens en -varkens zijn op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de hoge temperaturen zeker nog nadelige effecten kunnen hebben op de dieren.


Mechanische ventilatie

Vandaar het advies aan de minister van LNV om mechanische ventilatie van veewagens boven de 27 graden verplicht te stellen en op Europees niveau initiatief te nemen tot maatregelen bij langeafstandstransport en temperaturen boven de 30 graden. De minister neemt deze adviezen ter harte en geeft aan dat de sectoren op basis hiervan hun protocollen voor veetransport moeten bijsturen.

Er zijn volgens de minister geen incidenten gemeld met sterfte door uitval van ventilatiesystemen in stallen. Desondanks werkt ze aan een wettelijke meldplicht bij sterfte door hitte. Daarnaast kijkt ze naar de mogelijkheden voor een betere regelgeving rondom alarm- en noodsystemen voor ventilatie. Deze zal de komende zomer in werking treden.


Maatregelen van afgelopen zomer

Dit jaar heeft Schouten twee nieuwe maatregelen genomen om dieren tijdens het transport te beschermen. Vervoer van dieren boven de 35 graden is verboden, tenzij de veewagen een actief koelsysteem heeft. En transporten langer dan acht uur zijn niet meer toegestaan als de voorspelde temperatuur onderweg boven de 30 graden is. Ook hier geldt een uitzondering voor wagens met actieve koeling.

Over het algemeen blijken de regels voor het vervoer van dieren goed te worden nageleefd. Er zijn geen transporten boven de 35 graden geweest. Wel waren er zestien transporten waarbij nog sprake was van onacceptabele hittestress. Dit betrof vooral pluimveetransporten.

LTO Nederland zit momenteel in de laatste fase van de ontwikkeling van het Hitteplan 2.0. Dat is samen met dierenartsen, adviseurs en veehouders opgesteld. Dit plan geeft praktische adviezen aan de veehouders. De Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft een hitteprotocol en een lijst met aanbevelingen opgesteld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer