Corona bezorgt geitenmelkmarkt weinig last

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs die geitenhouders beurden, was is in augustus 2020 62,87 euro per 100 kilo standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in augustus vorig jaar is er sprake van een stijging van 4,50 euro per 100 kilo.

Corona+bezorgt+geitenmelkmarkt+weinig+last
© Nieuwe Oogst

Deze cijfers komen uit de melkprijsvergelijking die AgriMedia – uitgever van vakblad Geitenhouderij – uitvoert in opdracht van LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij.

'De betaalde melkprijzen laten zien dat de melkgeitenhouderij in tegenstelling tot de meeste andere sectoren weinig te lijden heeft gehad van de coronacrisis', zegt Bart Entius, relatiemanager bij ABAB Accountants en Adviseurs.


Branchekengetallen

ABAB houdt de bedrijfseconomische cijfers bij van een flink aantal melkgeitenhouderijbedrijven onder meer om branchekengetallen te kunnen berekenen waaraan individuele ondernemers hun resultaten kunnen spiegelen.

De vraag naar geitenmelkproducten is dermate groot dat verwerkers zonder problemen de vrijkomende melk konden verwerken in producten waar wel markt voor is

Bart Entius, relatiemanager bij ABAB Accountants en Adviseurs

Uit de cijfers van de accountant blijkt dat de prijs van geitenmelk goed stand houdt. 'Ook op de geitenmelkmarkt zorgde corona afgelopen voorjaar voor vraaguitval, onder meer door het sluiten van de horeca. Maar de vraag naar geitenmelkproducten is dermate groot dat verwerkers zonder problemen de vrijkomende melk konden verwerken in producten waar wel markt voor is', zegt Entius.

'Dat geldt vooral voor babymelkproducten. Die gaan overwegend naar China en andere landen in Zuidoost-Azië.'


Zachte kaas

De relatiemanager constateert dat ook nu, na de recente horecasluiting, de verwerkers van geitenmelk weer moeiteloos schakelen. 'De afzet van verse zachte kaas staat onder druk. Het gevolg is dat meer geitenmelk wordt verpoederd.'

De toenemende vraag naar geitenzuivel heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Onder meer de bevolkingsgroei in Azië, Afrika en het Midden-Oosten en ook een groeiend besteedbaar inkomen in ontwikkelde en ontwikkelende gebieden.


Bouwstop

Dat de grote vraag naar geitenmelk niet leidt tot een sterke groei van het aanbod, heeft alles te maken met de bouwstop voor melkgeitenbedrijven, die in de meeste regio's van Nederland al enige jaren van kracht is.

Dat de geitenmelksector in Nederland nauwelijks kan groeien, zou kunnen betekenen dat producenten in andere EU-lidstaten profiteren van de grote vraag vanuit China en andere landen naar geitenmelkproducten. Vooralsnog lijkt dit slechts in beperkte mate te gebeuren. In Frankrijk staat de productie van geitenmelk zelfs licht onder druk.


Hoge kwaliteitsstandaard

Entius tekent aan dat de melkgeitenhouderij in Nederland zich ten opzichte van die in andere West-Europese landen onderscheidt door een hoge kwaliteitsstandaard. 'Afnemers in met name China hechten daar veel waarde aan. Dit betekent dat geitenmelkproducten uit Nederland niet zonder meer te vervangen zijn door producten uit andere landen.'

Wat betreft kosten hebben melkgeitenhouders dit jaar niet te maken met spectaculaire ontwikkelingen. De mengvoerprijzen zijn vergelijkbaar met 2019, al vertonen ze nu een stijgende tendens. Fors hoger zijn de strooiselkosten dit jaar. Door de droogte van dit jaar vertonen de ruwvoerkosten regionale verschillen.Plus voor biologisch

Na de twee jaren 2018 en 2019, waarin de opbrengstprijs onder druk stond, heeft ook de biologische melkgeitenhouderij de wind weer in de zeilen. De Organic Goatmilk Coöperatie stuurt op vraag en aanbod. Ondanks een fors hogere kostprijs lukt het biologische melkgeitenhouders om een positief saldo te behalen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  11° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer