Oplossing voor Buurserzand nodig

Boeren rondom Natura 2000-gebied Buurserzand-Haaksbergerveen mogen niet de dupe worden van natuurherstel, zonder dat daar iets tegenover staat. De provincie moet daarom zorgen voor een goede oplossing voor agrariërs rondom het gebied.

Oplossing+voor+Buurserzand+nodig
© Léonie Vaarhorst

Die boodschap gaf Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO Noord-afdeling Zuid-Twente, woensdagavond af tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten van Overijssel. Tijdens die vergadering werd gesproken over het Provinciale Inpassingsplan (PIP) Buurserzand-Horsterveen, dat aanstaande woensdag door Provinciale Staten moet worden vastgesteld.

Bonthuis stelt dat hij namens LTO Noord als deelnemer aan de Bestuurlijke Advies Groep Natura 2000 Haaksbergen zijn akkoord heeft gegeven voor het PIP, met de opmerking dat er wel een akkoord moet komen voor de enkele tientallen grondeigenaren die worden geraakt door de maatregelen.


Tien tot vijftien boeren

Dat is momenteel nog voor tien tot vijftien boeren niet het geval, bevestigt ook gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Bonthuis noemt dat bijzonder spijtig. 'Deze boeren hebben niet gevraagd om Natura 2000. Mijn achterban is zelfs met ideeën gekomen over werkbare oplossingen, die natuur, economie en draagvlak versterken, maar andere partners willen hieraan niet meewerken. Sterker nog; enkele terreinbeherende organisaties komen alleen maar met meer mensen bovenop de opdracht terwijl dat waar we vandaag over spreken nog niet eens ten uitvoer is gekomen.'

Jacqueline Heuzels sprak de Statencommissie ook toe. Zij is een van de boeren voor wie nog geen oplossing is. 'Terwijl wij grond nodig hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van de overheid.'


Rust en duidelijkheid

LTO'er Bonthuis pleit voor rust en duidelijkheid in het gebied. Om dat te bereiken, zou Provinciale Staten allereerst het PIP moeten vaststellen zodat natuurherstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. 'Daarbij moet een goede nulmeting en monitoring van hydrologische effecten plaatsvinden. Op die manier staan grondeigenaren er niet alleen voor als natschade groter blijkt te zijn dan we nu verwachten.'

Voorts verzoekt Bonthuis de provincie om in te zetten op grondverwerving, ook buiten het plangebied, zodat boeren vervangende agrarische grond krijgen. Ook is het volgens hem nodig om een agrarische verkenning uit te voeren om te peilen wat boeren in de omgeving van het Natura 2000-gebied nodig hebben voor een goede toekomst. 'Op die manier kunnen kansen om de landbouw een impuls te geven eindelijk worden benut.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  26° / 14°
  5 %
Meer weer