Twijfels+over+hoge+groene+ambities
Nieuws
© Twan Wiermans

Twijfels over hoge groene ambities

Provincie Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Om dat te halen, moet er de komende zeven jaar in totaal 5.600 hectare worden verworven.

LTO Noord zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van die groene ambities. 'Het laatste jaar is er hooguit 200 hectare aangekocht', stelt provinciaal landbouwbestuurder Albert Hooijer. 'Dat is nog geen 5 procent van het einddoel. Er zal dus nog een flinke versnelling moeten plaatsvinden. Terwijl de grondhonger in Noord-Holland groot is.'

De provincie stelde dit voorjaar een regiegroep in. Die heeft uitgezocht wat nodig is om de landelijke afspraken te halen. In totaal is nu 90 procent van het Noord-Hollandse natuurnetwerk ingericht.


Grond beschikbaar krijgen voor omzetting

De versnelling van de natuurrealisatie wil de provincie behalen door te werken aan een optimale begrenzing van natuurgebieden via zorgvuldige gebiedsprocessen met eigenaren en belanghebbenden. En vooral door het beschikbaar krijgen van gronden voor de omzetting naar natuur. Hierbij geldt een volledige schadeloosstelling van kosten voor eigenaren en pachters van gronden die nodig zijn voor het natuurnetwerk.

Het idee is dat eigenaren en pachters met die volledige schadeloosstelling in dezelfde financiële positie blijven bij het beschikbaar stellen van gronden voor het Natuurnetwerk Nederland. Het maakt daarbij niet uit of ze kiezen voor verhuizing naar agrarische gebieden, zelf natuur realiseren of grond verkopen. Hooijer is sceptisch of ondernemers in de rij staan om zaken te doen, maar weet ook dat het huidige college vasthoudend is in zijn ambities.


Meer duidelijkheid

'We gaan deze klus in zeven jaar klaren', zegt natuurgedeputeerde Esther Rommel (VVD). 'Onze unieke natuur verdient dat ook. Daarnaast geven we hiermee duidelijkheid aan agrarisch ondernemers met een bedrijf in of nabij Natura 2000.'

Vanwege de opgaven die er ook liggen voor onder andere stikstof en bodemdaling, leven veel ondernemers in onzekerheid over hun perspectieven, erkent Rommel. 'Ze kunnen geen kant op, omdat uitbreiding zo dicht bij de natuur onmogelijk is. We gaan met alle betrokkenen individueel in gesprek. Dit vraagt om maatwerk. Samen zoeken we naar de beste optie, zodat ze er financieel niet onder hoeven te lijden.'


Grondeigendom en reguliere pacht

Hooijer merkt op dat grondeigendom en reguliere pacht de basis vormen onder de agrarische bedrijven. 'Dat betekent dat de eindnota om daar garant voor te staan, weleens veel hoger uit kan vallen dan de provincie nu denkt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer