ABZ+Diervoeding%3A+%27Optimaliseren+ureumgetal+is+altijd+gunstig%27
Achtergrond
© Twan Wiermans

ABZ Diervoeding: 'Optimaliseren ureumgetal is altijd gunstig'

Het ureumgetal is een goed hulpmiddel om de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij te verlagen. Maar als borgingsinstrument is het kengetal ongeschikt.

Het melkureumgetal geeft een indruk van de eiwitvoeding van melkvee en de hoeveelheid stikstof die in de urine terechtkomt. Een hogere stikstofuitscheiding betekent meer ammoniakemissie.

'Helaas kun je ureum niet een-op-een koppelen aan stikstofuitscheiding', zegt universitair hoofddocent diervoeding Jan Dijkstra van Wageningen University & Research. 'Als borgingsmiddel is het dus ongeschikt. Ureum is een indicator, maar er zijn meer factoren die de hoogte van het ureumgetal bepalen.'


Drinkwater

Ook het tijdstip en de frequentie van voeren, beweiden en melken hebben invloed op het melkureum. Bovendien speelt de hoeveelheid drinkwater een grote rol. Drinkt het dier veel, dan wordt ureum verdund over meer liters vocht. Het ureumgetal is lager, maar de stikstofexcretie blijft hetzelfde. Daar komt bij dat het melkureum alleen een afspiegeling is van lacterende dieren.

Helaas kun je ureum niet een-op-een koppelen aan stikstofuitscheiding

Jan Dijkstra, universitair hoofddocent diervoeding Wageningen University & Research

Dat neemt niet weg dat het ureumgetal goed helpt bij het verlagen van de stikstofexcretie. 'Het is prima als de sector en melkveebedrijven individueel sturen op een lager melkureum. Ook erfbetreders moeten ermee aan de slag gaan', zegt Dijkstra.


Ureumwijzer

ABZ Diervoeding ontwikkelde de Ureumwijzer, waarmee boeren toewerken naar een optimaal ureumgetal met een zo hoog mogelijk melkeiwit. Met de Ureum Challenge daagde ABZ zijn klanten deze zomer uit om drie achtereenvolgende melkleveringen hetzelfde optimale ureumgetal te scoren.

Izak van Engelen, productmanager van ABZ Diervoeding: 'We hebben klanten bewuster gemaakt van hun ureumgetal, al weten we niet precies welk effect het had op het gemiddelde ureumgetal in vergelijking met vorig jaar.'


Kosteneffecten

Alleen al vanwege de effecten op kostprijs van het rantsoen, diergezondheid en de eventuele mestafvoerkosten is het volgens Van Engelen interessant om naar een optimaal ureumgetal te sturen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer