LTO%3A+pas+rekenmethode+waterschapstarieven+aan
Nieuws
© It’s A Léonie Photography Vaarhorst

LTO: pas rekenmethode waterschapstarieven aan

LTO Nederland roept de waterschappen op om bij het vaststellen van een nieuwe tariefstructuur de agrarische sector niet met een onevenredige lastenverzwaring op te zadelen. Bij het tarievenvoorstel dat er nu ligt, hebben waterschappen de bestuurlijke vrijheid om een verhoging of verlaging door te voeren.

De Unie van Waterschappen besluit op 11 december in de ledenvergadering over het voorstel tot aanpassing van de waterschapsbelastingen. Een stuurgroep heeft zich over diverse tariefstructuren gebogen en onlangs een model uitgekozen. LTO Nederland kan zich vinden in deze keuze, met uitzondering van één onderdeel.

Het voorgestelde rekensysteem houdt rekening met de bestuurlijke vrijheid waarbinnen een waterschapsbestuur een toeslag of korting kan opleggen van 30 procent op de vastgestelde tarieven. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld het waterschap Aa en Maas een tarief geldt van tussen de 53,42 tot 99,20 euro per hectare. Dergelijke bandbreedtes dragen niet bij aan een transparant en robuust belastingsysteem, vindt LTO.

De belangenbehartiger pleit ervoor om in een handreiking vast te leggen hoe dit systeem zou moeten werken. LTO stelt een transparante rekenmethode voor die sterke tariefstijgingen tegengaat. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met wijzigingen van het landbouwareaal en een toename van woningen of infrastructuur.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer