Nog+veel+vragen+over+rol+nuttige+insecten
Achtergrond
© LTO Noord

Nog veel vragen over rol nuttige insecten

Eerste resultaten van de akkerbouwpilot in het project 'FAB+' bevestigen de positieve bijdrage van natuurlijke vijanden in consumptieaardappelen. De bijdrage van FAB-randen voor de tripsbeheersing in uien is nog onduidelijk.

In Noord-Holland zijn dit jaar vanuit het project 'FAB+' op negen akkerbouwpercelen functionele agrobiodiversiteitsranden (FAB-randen) aangelegd met als doel het monitoren van plaaginsecten en hun natuurlijke roofvijanden. Bas Allema, onderzoeker entomologie bij Wageningen University & Research, is hierbij betrokken en geeft een toelichting op de resultaten.

In consumptieaardappelen is de bestrijding van bladluizen beoordeeld. Allema vertelt dat drie percelen met FAB-rand en zonder luisbestrijding zijn vergeleken met drie percelen zonder FAB-rand en met luisbestrijding. De onderzoeker noemt het opvallend dat op alle zes percelen voldoende natuurlijke roofvijanden aanwezig waren om de bladluizen te beheersen.


Luizendruk laag

'Dit jaar was de luizendruk in aardappelen laag en een insecticidebespuiting eigenlijk niet nodig, terwijl die op de bedrijven zonder FAB-randen wel is uitgevoerd. Een voordeel van een FAB-rand is vooral dat er volop voeding is voor nuttige insecten. Het geeft de natuurlijke plaagbestrijding een voorsprong op het moment dat bladluizen toch een probleem gaan vormen.'

Er is meer aandacht nodig voor het stimuleren van bodempredatoren

Bas Allema, onderzoeker entomologie bij Wageningen University & Research

In uien hebben medewerkers van Wageningen University & Research zes percelen met FAB-randen intensief gevolgd om de bijdrage van nuttige insecten aan de beheersing van trips te beoordelen. Op de FAB-randen is een mengsel van boekweit en schermbloemigen ingezaaid. De focus van de monitoring in de percelen lag vooral op zweefvliegen en gaasvliegen.


Nauwelijks relatie

Er blijkt nauwelijks een relatie tussen bovengrondse predatoren en de tripspopulatie. De onderzoeker verwacht dat in uien bodempredatoren zoals diverse soorten loopkevers, spinnen en bodemmijten eerder een rol spelen.

'Op twee percelen zagen we eind juli een sterke toename van trips. Bij de vier andere percelen was dat niet het geval. Op één bedrijf bleef de trips zelfs ver onder de schadedrempel. We denken dat daar een verband was met het grote aantal nuttige bodeminsecten.'


Meerjarige randen

De rol van bodempredatoren vraagt een nadere studie van de individuele soorten, stelt Allema. 'Hoe we de nuttige insecten in de bodem stimuleren met FAB-randen, verdient ook aandacht. Misschien liggen daar juist mogelijkheden voor meerjarige randen.'


Het project 'FAB+' met LTO Noord als trekker van de akkerbouwpilot heeft nog een looptijd van twee jaar. Volgens de onderzoeker is verder experimenteren met FAB-randen rondom consumptieaardappelen niet meer nodig. Er moet vooral nog worden gewerkt aan bewustwording in de praktijk.


Uienpercelen

Wageningen University & Research wil de pilot richten op FAB-randen langs uienpercelen. Verder is er interesse voor het testen van natuurlijke plaagbestrijding in pootgoed. 'Dat is een behoorlijke uitdaging gezien de virusproblematiek, maar we vinden het de moeite waard om te kijken wat we in pootgoed kunnen bereiken met FAB-randen en zoeken daarvoor de samenwerking met andere projecten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer