Veel+verklaringen+voor+wisselende+kwaliteit+bieten
Nieuws
© Han Reindsen

Veel verklaringen voor wisselende kwaliteit bieten

De opbrengst- en kwaliteitscijfers van de in september begonnen bietencampagne laten forse uitschieters zien. Deze komen zowel tussen als binnen percelen voor.

Volgens het IRS zijn de uitschieters deels het gevolg van teeltmaatregelen, zoals rassenkeuze of bemesting. Maar het groeiseizoen speelt ook een cruciale rol. Het instituut heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste oorzaken van wisselende suikergehaltes en winbaarheidscijfers.

Een laag plantaantal kan gevolgen hebben voor het suikergehalte. Als het gerooide perceel een plantbestand van 40.000 had, is het suikergehalte ongeveer 0,4 procent lager ten opzichte van percelen met 70.000 tot 80.000 planten.


Verschillen binnen een perceel kunnen de oorzaak zijn van variatie. Op plekken waar het plantaantal laag was, hebben bieten meer stikstof op kunnen nemen. Hierdoor is het aminostikstofgehalte van de bieten hoger.


Groeistoornissen

Stressfactoren, zoals droogte of een nutriëntengebrek, kunnen lagere suikergehaltes veroorzaken. Bij heterogene percelen met meerdere droogteplekken binnen een perceel kan de variatie toenemen.

Aantasting door rhizomanie veroorzaakt lage tot zeer lage suikergehalten. Rhizomanie is daarnaast te herkennen aan hoge natriumgehalten en lage aminostikstofgehalten.

Ook aantasting door vergelingsziekte en bladschimmels verlagen het suikergehalte. Afhankelijk van de mate van aantasting en het moment waarop dit is opgetreden, kan het suikergehalte op deze plekken 1,5 tot 2 procentpunt lager liggen dan op gezonde plekken.


Interne kwaliteit

Bieten hebben een ruimer nutriëntenaanbod bij een dunne gewasstand. Een laag plantaantal kan leiden tot hoge kalium-, natrium- of aminostikstofgehalten. Dit verlaagt de winbaarheid van de suiker.

Hoge kalium-, natrium- en aminostikstofgehalten kunnen worden veroorzaakt door laat gezaaide bieten. Vanaf de groeipuntsdatum dalen het kalium- en natriumgehalte. Wanneer dit moment later valt, dalen ook deze gehalten minder. Ook suikeropbrengst is gerelateerd aan de zaai- en groeipuntsdatum.


Groeistoornissen

Hergroei na groeistoornissen, zoals na droogte, leidt tot hoge aminostikstofgehalten en een lage winbaarheid. Op kleigronden waar de bouwvoor in het voorjaar is uitgedroogd, zijn mineralen pas later beschikbaar gekomen na neerslag van betekenis. Dit heeft ook tot heterogeniteit kunnen leiden binnen egaal ogende percelen.

Samengevat speelt het groeiseizoen dit jaar een grote rol in de kwaliteitscijfers. Lage suikergehalten en desondanks hoge wortelopbrengsten zijn nadeliger voor de financiële opbrengst dan een hoog suikergehalte met minder tonnen. Met name de eerste situatie is in de eerste weken van de campagne veelvoorkomend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer